Bestuurlijke informatieverzorging
Het belang van risicomanagement in de interne beheersing
Missioura, Drs. mr. O.V.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 1/2
Dit artikel beschrijft een empirisch onderzoek naar de percepties van docenten in accountancy en praktijkbeoefenaren ten aanzien van risicomanagement en interne beheersing. Uit het onderzoek blijkt, dat de relevante interne-beheersingscomponenten voor ondernemingen in het algemeen, en voor het MKB in het bijzonder, door praktiserende accountants anders worden ingevuld dan door docenten in accountancy, die zich met de genoemde onderwerpen bezighouden. Zo wordt de rol van het risicomanagement in het beheersingsproces door de docenten in accountancy hoger aangeslagen, terwijl andere aspecten, zoals de beheersingsmaatregelen en de cultuur binnen de organisatie, voor praktiserende accountants een belangrijker rol spelen, met name in de MKB-praktijk. Het onderzoek kan worden omschreven als een exploratief onderzoek, dat gebruik maakt van kwalitatieve diepte-interviews met negen docenten in accountancy en negen praktiserende accountants. Er wordt gebruik gemaakt van een kwalitatieve beoordeling door meerdere beoordelaars aan de hand van patroonanalyse van een door respondenten gegeven omschrijving van het begrip interne beheersing.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.863
Organisatie & Managem...
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 3.932
Bestuurlijke informatieve...
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.358
Corporate Governance
Mourik, Oscar van | 2017
Downloads: 1.801
Accountantscontrole
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.256
Corporate Governance
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.253
Management Accounting
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.702
Externe verslaggeving
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 1.804
Column