Externe verslaggeving
Alles onder “control”?
Böhmer, Mr. S., Boeijink, Drs. M. RA
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2014 - 88e jaargang editie 1/2
Dit artikel behandelt de belangrijkste wijzigingen in de consolidatieregels en de gevolgen voor de praktijk van het toepassen van IFRS 10. IFRS 10 vervangt het deel van IAS 27 dat betrekking heeft op de geconsolideerde jaarrekening en bevat ook de regelgeving uit SIC-12. IFRS 10 bevat voornamelijk nieuwe regels voor het bepalen van de consolidatiekring. De praktische gevolgen van de toepassing van IFRS 10 vloeien daarom vooral voort uit deze nieuwe regels en nadere verduidelijkingen van de bestaande regels voor het bepalen van de consolidatiekring. Deze verduidelijkingen zijn gericht op een aantal onderwerpen zoals materiële en beschermende rechten, potentiële stemrechten en gedelegeerde rechten. De nieuwe regels hebben betrekking op ‘de facto’- zeggenschap en zeggenschap over een (onder)deel van een deelneming. Ook zijn de bepalingen betreffende de voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten in IFRS 10 geïntegreerd en is een consolidatievrijstelling opgenomen voor beleggingsentiteiten. Al deze elementen passeren in dit artikel de revue. Het basisbeginsel dat in IAS 27 was opgenomen wordt door IFRS 10 niet gewijzigd: een groep stelt een geconsolideerde jaarrekening op alsof het één economische entiteit is. Ook de wijze waarop moet worden geconsolideerd wijzigt niet door IFRS 10.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.113
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 1.091
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.242
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.416
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.186
Externe verslaggeving
Ferrero Scholte, Oscar | Vos, Koos | 2012
Downloads: 1.017
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.539
Externe verslaggeving
Beest, Ferdy van | Knoops, Chris | 2014
Downloads: 2.188
Externe verslaggeving