Externe verslaggeving
Verslaggeving van toegelaten instellingen volkshuisvesting
Jungheim, Ernst-Jan, Suurland, Lianne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2013 - 87e jaargang editie 12
Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop woningcorporaties de wijzigingen in RJ 645 met betrekking tot de waardering en resultaatbepaling van vastgoed hebben verwerkt in de jaarrekening over 2012. Uit het onderzoek blijkt dat de in 2012 gekozen waarderingsgrondslag voor het sociaal en commercieel vastgoed belangrijke invloed heeft op de omvang van het eigen vermogen primo 2012 en op het resultaat over 2012. Verder blijkt dat woningcorporaties de toelichting van de bedrijfswaarde en de marktwaarde van het vastgoed kunnen verbeteren. Tot slot constateren we dat woningcorporaties verschillend zijn omgegaan met het al dan niet inrekenen van de verhuurderheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging in de bedrijfswaarde hetgeen de vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties niet ten goede komt.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2017
Downloads: 2.376
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 1.143
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.622
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.103
Externe verslaggeving
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 1.315
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 1.882
Bestuurlijke informatieve...
Langendijk, Henk | Schamp, Youri | Wouterson, Jerry | 2016
Downloads: 1.143
Externe verslaggeving
Gils, Martijn | Swagerman, Dirk | 2015
Downloads: 1.385
Financiering
Hwan, David | Vries, Jessica de | 2015
Downloads: 964
Belastingen
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.113
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.622
Externe verslaggeving
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.409
Externe verslaggeving
Wel, Frans van der | 2012
Downloads: 903
Externe verslaggeving