Externe verslaggeving
Verslaggeving van toegelaten instellingen volkshuisvesting
Jungheim, Ernst-Jan, Suurland, Lianne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2013 - 87e jaargang editie 12
Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop woningcorporaties de wijzigingen in RJ 645 met betrekking tot de waardering en resultaatbepaling van vastgoed hebben verwerkt in de jaarrekening over 2012. Uit het onderzoek blijkt dat de in 2012 gekozen waarderingsgrondslag voor het sociaal en commercieel vastgoed belangrijke invloed heeft op de omvang van het eigen vermogen primo 2012 en op het resultaat over 2012. Verder blijkt dat woningcorporaties de toelichting van de bedrijfswaarde en de marktwaarde van het vastgoed kunnen verbeteren. Tot slot constateren we dat woningcorporaties verschillend zijn omgegaan met het al dan niet inrekenen van de verhuurderheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging in de bedrijfswaarde hetgeen de vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties niet ten goede komt.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2017
Downloads: 2.818
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 1.341
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.822
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 1.442
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 2.129
Bestuurlijke informatieve...
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.822
Externe verslaggeving
Grobbe, Rajesh | Langendijk, Henk | Laning, Anne | 2012
Downloads: 1.578
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.904
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.842
Externe verslaggeving
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.892
Accountantscontrole
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.198
Externe verslaggeving
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.431
Management Accounting
Klous, Sander | Wielaard, Nart | 2015
Downloads: 2.554
Bestuurlijke informatieve...