Externe verslaggeving
Verantwoording over kortingsmaatregelen door Nederlandse pensioenfondsen
Laning, Drs. A., Kevelam, Wilfred
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2013 - 87e jaargang editie 12
In 2013 hebben 66 Nederlandse pensioenfondsen hun pensioenaanspraken gekort. Deze bijdrage beschrijft hoe de kortingsmaatregel van 38 van deze 66 pensioenfondsen is verwerkt en toegelicht in de jaarverslaggeving over 2012. Ook gaat het in op de gevolgen van de korting op het vermogen en het saldo van baten en lasten van de onderzochte pensioenfondsen. De auteurs concluderen dat pensioenfondsen over het algemeen voldoende informatie verschaffen en adequaat inspelen op de informatiebehoefte van gebruikers. Toch is er ruimte voor verbetering van de verslaggeving. Zo kan de consistentie en vergelijkbaarheid in de verslaggeving verder worden verhoogd. Daarnaast geldt voor veel pensioenfondsen dat meer aandacht besteed kan worden aan de wijze waarop evenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden, juist omdat dit een belangrijke rol speelt in het Nederlandse pensioenstelsel.
Deze auteur publiceerde ook
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Laning, Drs. A. | 2006
Downloads: 1.458
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2012
Downloads: 1.436
Externe verslaggeving
Langendijk, Henk | Laning, Drs. A. | 2011
Downloads: 1.318
Accountantscontrole
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | Laning, Drs. A. | 2010
Downloads: 1.268
Externe verslaggeving
Brouwer, Tristan | Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | 2017
Downloads: 2.052
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Raak, Jeroen van | Thürheimer, Ulrike | 2016
Downloads: 1.216
Accountantscontrole, Open...
Boersma, Margreet | 2015
Downloads: 1.260
Management Accounting
Schoute, Drs. M. | 2011
Downloads: 2.366
Management Accounting
Elten, Drs. H.J. van | Houbiers, Ferry | Loo, Drs. I. de | 2012
Downloads: 4.902
Management Accounting
Meer-Kooistra, Jeltje van der | Vosselman, Ed | 2014
Downloads: 1.395
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.253
Management Accounting
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | 2008
Downloads: 3.327
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.186
Externe verslaggeving
Boons, Marcel A.F.A. | Butter, Prof. dr. F.A.G. den | 2011
Downloads: 1.009
Organisatie & Managem...
Roos, Drs. A.R. | 2011
Downloads: 4.012
Accountantscontrole