Bestuurlijke informatieverzorging
Vastgoed in de jaarrekening van AWBZ-zorginstellingen
Schaepkens, Dr. Ir. F.F.J.M.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2013 - 87e jaargang editie 11
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 1 januari 2012 een nieuw bekostigingssysteem voor vastgoed van AWBZ-zorginstellingen ingevoerd. Dit nieuwe bekostigingssysteem zorgt ervoor dat instellingen risico gaan lopen over het vastgoed. De Minister van VWS voert daarnaast vanaf 1 januari 2013 maatregelen in waardoor cliënten die lichte AWBZ-zorg nodig hebben niet meer binnen de muren van een instelling, maar thuis zorg ontvangen (de zogenaamde extramuralisering van de AWBZ-zorg). Beide maatregelen kunnen leiden tot bijzondere waardeverminderingsverliezen in de jaarrekening 2012 van zorginstellingen. Dit artikel publiceert de bevindingen van het onderzoek naar de waardering en toelichting van vastgoed in de jaarrekening 2012 van 79 AWBZ-zorginstellingen. De bevindingen worden vergeleken met de bevindingen van een eerder onderzoek over 2011 (Schaepkens en Suurland, 2012). De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 1 in 2012 is het aantal zorginstellingen dat een bijzonder waardeverminderingsverlies heeft verwerkt toegenomen. Ook de gemiddelde omvang van de bijzondere waardeverminderingsverliezen is toegenomen. Dit bevestigt het vermoeden dat in de jaarrekening 2011 nog niet alle bijzondere waardeverminderingsverliezen waren verwerkt; 2 de informatieverstrekking in de toelichting van de jaarrekening is weliswaar verbeterd ten opzichte van 2011, maar verdere verbetering is gewenst. Met name de informatieverstrekking over het niveau waarop de waardevermindering bepaald is (stichting, locatie, gebouw) en de uitgangspunten bij de bepaling van de realiseerbare waarde schiet tekort.
Deze auteur publiceerde ook
Schaepkens, Dr. Ir. F.F.J.M. | 2001
Downloads: 1.227
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schaik, Frans van | 2014
Downloads: 2.731
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.322
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2015
Downloads: 1.224
Column
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 2.858
Externe verslaggeving
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 1.422
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 2.084
Bestuurlijke informatieve...
Langendijk, Henk | Schamp, Youri | Wouterson, Jerry | 2016
Downloads: 1.247
Externe verslaggeving
Gils, Martijn | Swagerman, Dirk | 2015
Downloads: 1.592
Financiering
Hwan, David | Vries, Jessica de | 2015
Downloads: 1.086
Belastingen
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.299
Externe verslaggeving