Belastingen
Evaluatie horizontaal toezicht: fiscaal toezicht op maat
Pheijffer, Marcel, Hel, Lisette van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 7/8
De Commissie-Stevens concludeert in haar rapport dat de keuze voor het horizontaal toezicht weliswaar gedurfd en vooruitstrevend was, maar dat aan de uitvoering nog het nodige schort. Zo wordt het horizontaal toezicht over de volle breedte nog onvoldoende ondersteund door bestuurlijke informatie die het mogelijk maakt de effectiviteit en efficiency van het horizontaal toezicht te meten. Ook maakt de Belastingdienst in de praktijk nog onvoldoende gebruik van de werkzaamheden die accountants hebben uitgevoerd. In het MKB zijn er invoeringsproblemen en is het de vraag of horizontaal toezicht daadwerkelijk van toegevoegde waarde voor betrokkenen is. De Commissie toont aan dat horizontaal toezicht niet in alle situaties toepasbaar is, maar dat het wel een nuttig instrument is in wat de Belastingdienst ‘handhavingsregie’ noemt.
Deze auteur publiceerde ook
Pheijffer, Marcel | 2012
Downloads: 964
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 4.673
Bestuurlijke informatieve...
Hwan, David | Vries, Jessica de | 2015
Downloads: 964
Belastingen
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.660
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.323
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.339
Management Accounting
Kloosterman, André | Wagensveld, Koos | 2016
Downloads: 1.938
Organisatie & Managem...
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.652
Externe verslaggeving
de Redactie | 2017
Downloads: 1.679
Accountantscontrole