Management Accounting
De controller in beweging
Getkate, Dinand, Vries, Jan de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 7/8
Een controller functioneert in een organisatie, waarin verschillende stakeholders actief zijn die zich onderscheiden door verschillende machtsposities en belangen. Het doel van deze bijdrage is om meer inzicht te geven in de invloed van stakeholders binnen een organisatie op de ontwikkeling van de rol van business controller. Hierbij staat met name de vraag centraal welke factoren de ontwikkeling van de controllersfunctie bevorderen dan wel belemmeren. Naast een literatuurstudie is hiertoe een exploratieve casestudie uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van de stakeholder salience-theorie.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.323
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.808
Management Accounting
| 2016
Downloads: 3.011
Accountantscontrole, Open...
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.521
Column
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.585
Accountantscontrole