Management Accounting
Hoe ziet de control-functie er in 2020 uit?
Conijn, Fred, Rouwelaar, Hans ten
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 6
Dit artikel bevat de resultaten van een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen van de control-functie. De verwachtingen zijn duidelijk: de hoeveelheid informatie zal toenemen; de snelheid, waarmee management besluiten moet nemen, zal eveneens toenemen; de persoon van de controller zal veranderen en doordat de informatievoorziening en de beheersing steeds meer worden geïntegreerd in de reguliere bedrijfsvoering, zal de controller daar minder tijd aan hoeven te besteden en krijgt hij1 de ruimte om te investeren in zijn adviesrol. Bepalend voor de invulling van de rol van de controller zijn de ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening, als een cruciaal hulpmiddel bij het vervullen van de rol, en de ontwikkelingen van de wijze waarop een controller invulling kan geven aan de verschillende aspecten van zijn rol, op het gebied van beheersing, besluitvorming en advisering.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.685
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 3.778
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 1.856
Bestuurlijke informatieve...
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 2.351
Accountantscontrole
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 3.171
Corporate Governance
Meer-Kooistra, Jeltje van der | 2014
Downloads: 3.210
Management Accounting
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.253
Management Accounting
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.289
Management Accounting