Overige vakgebieden
Universiteit en onderzoek: dilemma’s en integriteitsvraagstukken
Boot, Prof. Dr. A.W.A., Ven, Jeroen van de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 7/8
De kenniseconomie wordt als steeds belangrijker gezien in de wereldwijde concurrentieslag. Er is grote maatschappelijke druk op instellingen van hoger onderwijs, en met name universiteiten, om te presteren. Ze moeten het goed doen op de ranglijsten, onderzoek verrichten met maatschappelijk relevantie, en in toenemende mate zelf op zoek gaan naar private financiering. Een belangrijke vraag is hoe privaat geld zich verhoudt tot de wetenschappelijke missie van de universiteit. Tegelijkertijd worden onderzoekers steeds scherper beoordeeld en beloond. Publicaties zijn goud waard. Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken brengt dit met zich mee? In dit artikel geven we het spanningsveld weer waarin universiteiten en wetenschappers zich bevinden. Twee invalshoeken staan centraal. De eerste betreft de verhouding van de wetenschappelijke missie van universiteiten met de roep tot het aanboren van private financieringsbronnen, de toenemende concurrentie en de druk om maatschappelijk relevant te zijn. De tweede betreft integriteitsvraagstukken in het onderzoek. Hier maken we inzichtelijk waar de dilemma’s en integriteitsvraagstukken in het onderzoek liggen, en hoe hiermee omgegaan kan worden.
Deze auteur publiceerde ook
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2008
Downloads: 892
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2012
Downloads: 1.002
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2007
Downloads: 985
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Ligterink, Drs. J.E. | 2011
Downloads: 1.056
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2000
Downloads: 3.340
Overige vakgebieden
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 904
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2005
Downloads: 913
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2011
Downloads: 2.501
Column
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2006
Downloads: 781
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 4.254
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 4.254
Corporate Governance
Jager, Drs. N.G. de | Nieuw Amerongen, Niels van | 2005
Downloads: 1.088
Accountantscontrole
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 2.715
Accountantscontrole
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.724
Column
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.225
Bestuurlijke informatieve...
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.388
Corporate Governance
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 1.386
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 2.017
Bestuurlijke informatieve...
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.920
Organisatie & Managem...
Leeuwen, Oscar van | Shahim, Abbas | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.162
Bestuurlijke informatieve...