Overige vakgebieden
Is Barnier het juiste antwoord op de vraag van de maatschappij naar een kritische accountant die zekerheid geeft over de financiële stabiliteit van een onderneming?
Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 5
De maatschappij zet vraagtekens bij het werk van de accountant. Is een accountant wel in staat om de maatschappij het benodigde vertrouwen te geven in de financiële stabiliteit van een onderneming? Barnier stelt in zijn Green Paper over de benodigde hervorming van het accountantsberoep (European Commission, 2010) als gevolg van de bankencrisis de terechte vraag of de controlefunctie moet worden versterkt, zodat in de toekomst nieuwe (financiële) risico’s kunnen worden beperkt. In dit artikel wordt geconcludeerd dat de huidige rolinvulling onvoldoende aansluit op de breedheid in vraagstukken van diverse groepen stakeholders met name waar het de financiële stabiliteit van een onderneming betreft. Het antwoord van Barnier daarop is eveneens onvoldoende, omdat te veel de nadruk ligt op de bestaande rolinvulling en te weinig aandacht wordt gegeven aan de differentiatie in informatiebehoeften van de diverse groepen stakeholders.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 1.100
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 3.772
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 1.123
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 1.255
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 991
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 1.182
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 1.334
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.288
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 1.552
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.615
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.358
Corporate Governance
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 1.431
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.644
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.032
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.862
Organisatie & Managem...
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.884
Externe verslaggeving