Overige vakgebieden
Is Barnier het juiste antwoord op de vraag van de maatschappij naar een kritische accountant die zekerheid geeft over de financiële stabiliteit van een onderneming?
Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 5
De maatschappij zet vraagtekens bij het werk van de accountant. Is een accountant wel in staat om de maatschappij het benodigde vertrouwen te geven in de financiële stabiliteit van een onderneming? Barnier stelt in zijn Green Paper over de benodigde hervorming van het accountantsberoep (European Commission, 2010) als gevolg van de bankencrisis de terechte vraag of de controlefunctie moet worden versterkt, zodat in de toekomst nieuwe (financiële) risico’s kunnen worden beperkt. In dit artikel wordt geconcludeerd dat de huidige rolinvulling onvoldoende aansluit op de breedheid in vraagstukken van diverse groepen stakeholders met name waar het de financiële stabiliteit van een onderneming betreft. Het antwoord van Barnier daarop is eveneens onvoldoende, omdat te veel de nadruk ligt op de bestaande rolinvulling en te weinig aandacht wordt gegeven aan de differentiatie in informatiebehoeften van de diverse groepen stakeholders.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 1.193
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 3.981
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 1.230
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 1.326
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.056
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 1.276
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 1.401
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.418
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 1.746
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.786
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.482
Corporate Governance
Janssen, Boudewijn | 2015
Downloads: 1.205
Corporate Governance
Krijgsman, Kevin | 2015
Downloads: 1.976
Externe verslaggeving
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 1.572
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.842
Externe verslaggeving
Dassen, Roger | 2015
Downloads: 1.208
Column
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.904
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 8.336
Externe verslaggeving