Externe verslaggeving
De waardering van actieve belastinglatenties en de impact op de effectieve belastingdruk onder IAS 12
Brouwer, Drs. A.J., Naarding, Drs. E.W.J., Stoffelen, Sebastiaan
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2012 - 86e jaargang editie 1/2
In dit artikel beschrijven wij de problematiek rondom het opnemen van actieve belastinglatenties. Het opnemen van actieve belastinglatenties is een complexe exercitie vanwege de inherente risico’s en onzekerheden rondom het inschatten van toekomstige fi scale winsten. Ons onderzoek toont aan dat aanpassingen van de opgenomen actieve belastinglatenties frequent voorkomen. Daarnaast heeft het in eerste instantie niet en op een later moment alsnog opnemen van een actieve belastinglatentie een grote impact op de effectieve belastingdruk. Onze resultaten laten tevens zien dat het management moeite heeft met het bepalen van de op te nemen actieve belastinglatentie. Dit wordt mede veroorzaakt door de huidige drempel in IAS 12 rondom de opname van actieve belastinglatenties en het verbod tot het contant maken van belastinglatenties. Naar onze mening is het echter mogelijk om binnen de huidige bepalingen van IAS 12 tot een robuustere en meer betrouwbare waardering te komen.
Deze auteur publiceerde ook
Brouwer, Drs. A.J. | Vaere, E. de | 2009
Downloads: 2.424
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.436
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | 2007
Downloads: 973
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.299
Externe verslaggeving
Langendijk, Prof. Dr. H.P.A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | 2007
Downloads: 2.824
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 5.274
Management Accounting
Blokdijk, Prof. J.H. | 2002
Downloads: 1.655
Accountantscontrole
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.709
Financiering
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 1.458
Financiering
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.448
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 4.028
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 1.997
Bestuurlijke informatieve...
Hartman, Maarten | Lintjens, Robin | 2010
Downloads: 1.758
Externe verslaggeving