Accountantscontrole
Keuzes en alternatieven in de presentaties van de primaire overzichten onder IFRS
Backhuijs, Jan, Knoops, C
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 12
In IAS 1 ‘Presentatie van de jaarrekening’ wordt ingegaan op de zogenoemde primaire overzichten van de jaarrekening: de balans, de winst-en-verliesrekening (met al dan niet de overige resultaten als een afzonderlijk primair overzicht), het kasstroomoverzicht en het overzicht van de mutaties in het eigen vermogen. De standaard stelt een aantal eisen maar biedt anderzijds ook vrijheid van handelen door ondernemingen. Wij onderzoeken de jaarverslagen van 97 ondernemingen die genoteerd staan in de FTSE 100, en de keuzes die door deze ondernemingen zijn gemaakt. Wij analyseren op een aantal punten de invloed van het land van herkomst van de onderneming en de bedrijfstak waarin de onderneming werkzaam is. Ten aanzien van non-GAAP financial measures wordt geconcludeerd dat sprake is van een grote mate van diversiteit.
Deze auteur publiceerde ook
Knoops, C | 2013
Downloads: 991
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 1.918
Externe verslaggeving
Knoops, C | 2008
Downloads: 1.094
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 3.141
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 1.394
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.814
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, K. | 2011
Downloads: 1.694
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | 2009
Downloads: 974
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Otten, Marc | Spek, Alexander | 2002
Downloads: 3.509
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.494
Financiering
Bijlsma, Michiel | Veldhuizen, Sander van | Vogt, Benedikt | 2016
Downloads: 1.233
Financiering
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.251
Corporate Governance
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 1.561
Management Accounting
Laan, Ramon | Nieuw Amerongen, Niels van | Strijker, Anne | 2015
Downloads: 1.147
Accountantscontrole
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.123
Externe verslaggeving
Groot, Tom | 2014
Downloads: 1.519
Column
Abouyakob, Ousama | Bourakba, Mohammed | Santen, Bernard P.A. | Sluis, Roy P. van der | 2012
Downloads: 2.086
Corporate Governance
Helden, Prof. Dr. G.J. van | Prakken MScBA, H. | 2008
Downloads: 434
Management Accounting
Hogendoorn, J. | Maas, Drs. V.S. | 2009
Downloads: 2.142
Corporate Governance