Accountantscontrole
Het aanvaarden en voortzetten van cliëntrelaties door accountants
Roos, Drs. A.R.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 9
Accountantsorganisaties aanvaarden en continueren graag opdrachten bij cliënten. Een goede risicoanalyse stelt hen in staat tijdig de juiste experts, tijd en middelen vrij te maken om onderkende risico’s af te dekken en de cliënt optimaal te kunnen bedienen. Ook biedt het de mogelijkheid keuzes te maken en prioriteiten te stellen in het belang van de hoge eisen die de buitenwereld stelt aan de kwaliteit van het werk. Incidenten in de financiële wereld kunnen de economie immers ernstige schade toebrengen. Vandaar dat accountantsorganisaties verplicht zijn relaties te vermijden met cliënten die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of in de financiële markten kunnen schaden. Deze open norm uit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) geeft ruimte voor professionele oordeelsvorming, maar schept ook dilemma’s. Bij besluitvorming speelt het risicoprofiel van de opdrachtgever een rol, maar ook het type opdracht en de karakteristieken van de accountantsorganisatie zoals de mogelijkheid om waarborgen te treffen of de beoogde omvang en samenstelling van de totale cliëntportfolio. Het kan daarom gebeuren dat een accountantsorganisatie een nieuwe cliënt accepteert, nadat een andere accountantsorganisatie vanuit risicobeheersing heeft besloten de relatie met diezelfde cliënt niet te accepteren of de relatie daarmee te beëindigen. Dit artikel geeft suggesties voor de toepassing van het beleid rondom aanvaarding en voortzetting van cliëntrelaties door accountantsorganisaties, onder meer aan de hand van literatuuronderzoek.
Deze auteur publiceerde ook
Dassen, Prof. Dr. R.J.M. | Roos, Drs. A.R. | 2007
Downloads: 1.582
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2012
Downloads: 1.180
Overige vakgebieden
Dassen, Prof. Dr. R.J.M. | Roos, Drs. A.R. | 2008
Downloads: 962
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.248
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2004
Downloads: 1.657
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2008
Downloads: 947
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2005
Downloads: 2.469
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2006
Downloads: 5.689
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2013
Downloads: 1.140
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2010
Downloads: 1.026
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Schoute, Drs. M. | With, Drs. E. de | 2006
Downloads: 967
Management Accounting
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.443
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.527
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2016
Downloads: 1.485
Column
Dijken-Eeuwijk, Monique van | 2015
Downloads: 2.332
Bestuurlijke informatieve...
Nieuw Amerongen, Niels van | Snoei, Wilbert | 2015
Downloads: 2.182
Bestuurlijke informatieve...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 4.487
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.098
Bestuurlijke informatieve...
Fase, Martin M.G. | 2016
Downloads: 1.029
Geschiedenis