Externe verslaggeving
De invloed van cultuur op de acceptatie van IFRS for SMEs
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 4
Na publicatie van de IFRS for SMEs (International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities) door de International Accounting Standards Board (IASB) vroeg de Europese Commissie (EC) zich af of IFRS for SMEs moet worden toegestaan binnen de lidstaten. Op een consultatie ontving de EC reacties die zeer divers waren: van sterke voorstanders tot sterke tegenstanders. In dit artikel wordt onderzocht of er bepaalde patronen zijn te herkennen in deze voors en tegens. Daarbij wordt vooral gekeken naar verschillen in ‘accountingcultuur’ in de diverse regio’s binnen Europa. De uitkomsten duiden er op dat met name het verschil in nadruk op ‘principles versus rules’ en het belang van conservatieve winstbepaling de meningen verdelen. Omdat deze aspecten cultuurgebonden zijn, zal het niet eenvoudig zijn om IFRS for SMEs algemeen geaccepteerd te krijgen.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2008
Downloads: 2.127
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 924
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2002
Downloads: 1.448
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 902
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2005
Downloads: 3.572
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 982
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.277
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties