Externe verslaggeving
Verslaggeving van ziekenhuizen
Ginkel, Wim van, Beek, André van der, Schaepkens, Frans, Schrier, Floortje
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
Ziekenhuizen acteren in een zeer dynamische marktomgeving waarin ze steeds meer risicodragend zijn geworden. Het bekostigingsstelsel is de afgelopen jaren fors gewijzigd, waarbij ziekenhuizen grote onzekerheid hebben over de toekomstige vergoeding voor de kapitaallasten. Ook staan de financiële performance en de financiering van nieuwbouwplannen van ziekenhuizen onder druk. In dit artikel is onderzocht welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben voor de externe verslaggeving. Dit artikel publiceert de resultaten van een onderzoek naar de externe jaarverslaggeving 2009 van de ziekenhuizen. Onderzocht is de verantwoording over de onderwerpen immateriële vaste activa, vastgoedwaardering, financieel beleid, governance en risicomanagement. De verantwoording laat op nogal wat punten te wensen over.
Deze auteur publiceerde ook
Ginkel, Wim van | Kemps, Adri | 2010
Downloads: 946
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.674
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.570
Financiering
Bijlsma, Michiel | Veldhuizen, Sander van | Vogt, Benedikt | 2016
Downloads: 1.299
Financiering
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.303
Corporate Governance
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 1.645
Management Accounting
Laan, Ramon | Nieuw Amerongen, Niels van | Strijker, Anne | 2015
Downloads: 1.197
Accountantscontrole
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.224
Externe verslaggeving
Groot, Tom | 2014
Downloads: 1.556
Column
Abouyakob, Ousama | Bourakba, Mohammed | Santen, Bernard P.A. | Sluis, Roy P. van der | 2012
Downloads: 2.173
Corporate Governance
Helden, Prof. Dr. G.J. van | Prakken MScBA, H. | 2008
Downloads: 468
Management Accounting
Hogendoorn, J. | Maas, Drs. V.S. | 2009
Downloads: 2.223
Corporate Governance