Externe verslaggeving
Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag
Lückerath-Rovers, Drs. M., Bos, Drs. Ies, Scheltema, Margot, Edelman, Henk
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving dienen beursgenoteerde ondernemingen meer corporate governance-informatie op te nemen. Samengevat gaat het hierbij om: van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag; herziene Nederlandse Corporate Governance Code verduidelijkt; Doordat deze informatievereisten op meerdere plaatsen in wet- en regelgeving zijn opgeno- - heden leiden. Uit ons jaarrapportenonderzoek komt een uiteenlopende verslaggevingspraktijk naar voren. Dit kan een signaal zijn dat de huidige wet- en regelgeving voor de directies lastig te interpreteren is. De uiteenlopende verslaggevingspraktijk draagt in ieder geval niet bij aan een begrijpelijke informatieverstrekking aan de gebruikers een aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving dat moet bijdragen aan een consistente en begrijpelijke verslaggeving op het gebied van corporate governance-informatie.
Deze auteur publiceerde ook
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2004
Downloads: 1.625
Externe verslaggeving
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2007
Downloads: 931
Accountantscontrole
Lückerath-Rovers, Drs. M. | Smits, Ewout | 2010
Downloads: 853
Corporate Governance
Bos, Drs. Ies | Stienstra, Drs. Marten | 2007
Downloads: 1.025
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2012
Downloads: 1.178
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Scheltema, Margot | 2010
Downloads: 2.164
Corporate Governance
Lückerath-Rovers, Drs. M. | 2009
Downloads: 1.029
Organisatie & Managem...
Bos, Auke de | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Quadackers, Luc | 2008
Downloads: 1.016
Corporate Governance
Bos, Auke de | Edelman, Henk | Jans-van Wieringen, Marlène | Scheffe, Johan | 2011
Downloads: 972
Accountantscontrole
Leersum, P. van | Lückerath-Rovers, Drs. M. | Zijl, N. van | 2009
Downloads: 1.123
Corporate Governance
Anderen downloaden ook deze publicaties
Langendijk, Henk | 2011
Downloads: 2.965
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.202
Accountantscontrole
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Arnold, Drs. C.A. RA | 2014
Downloads: 3.759
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Kevelam, Wilfred | Laning, Drs. A. | 2013
Downloads: 1.274
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Ossenblok, Adinda | Santen, Gerard van | 2014
Downloads: 1.547
Externe verslaggeving