Externe verslaggeving
Gesegmenteerde gegevensverstrekking volgens IFRS 8
Backhuijs, Jan, Camfferman, K.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
Vanaf 2009 is een nieuwe IFRS-standaard voor het verschaffen van segmentinformatie in de jaarrekening op basis van IFRS van kracht. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van deze nieuwe IFRS 8 besproken. Dit gebeurt onder meer aan de hand van een onderzoek naar de in jaarrekeningen over 2009 aangetroffen segmentinformatie. De toepassing van IFRS 8 door de opstellers van jaarrekeningen blijkt redelijk goed te zijn opgepakt, hoewel enige ruimte voor verbetering aanwezig is. Een essentieel onderdeel van IFRS 8 is dat de segmentinformatie gebaseerd is op de interne rapportage. Dit leidt tot aanzienlijke diversiteit in de verstrekte informatie en maakt de inzichtelijkheid van de aansluiting tussen segmentgegevens en geconsolideerde gegevens tot een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van de standaard.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 2.086
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 1.199
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 3.529
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 1.466
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 1.153
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.002
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.887
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Eeftink, Egbert | 2010
Downloads: 1.767
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | 2009
Downloads: 1.024
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.681
Accountantscontrole, Open...
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.225
Externe verslaggeving
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.324
Management Accounting
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 2.175
Externe verslaggeving
Arnold, Coen | Ossenblok, Adinda | Santen, Gerard van | 2014
Downloads: 1.547
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2014
Downloads: 1.919
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.726
Externe verslaggeving
Hartman, Maarten | Lintjens, Robin | 2010
Downloads: 1.635
Externe verslaggeving