Externe verslaggeving
Gesegmenteerde gegevensverstrekking volgens IFRS 8
Backhuijs, Jan, Camfferman, K.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2011 - 85e jaargang editie 1/2
Vanaf 2009 is een nieuwe IFRS-standaard voor het verschaffen van segmentinformatie in de jaarrekening op basis van IFRS van kracht. In dit artikel worden de belangrijkste aspecten van deze nieuwe IFRS 8 besproken. Dit gebeurt onder meer aan de hand van een onderzoek naar de in jaarrekeningen over 2009 aangetroffen segmentinformatie. De toepassing van IFRS 8 door de opstellers van jaarrekeningen blijkt redelijk goed te zijn opgepakt, hoewel enige ruimte voor verbetering aanwezig is. Een essentieel onderdeel van IFRS 8 is dat de segmentinformatie gebaseerd is op de interne rapportage. Dit leidt tot aanzienlijke diversiteit in de verstrekte informatie en maakt de inzichtelijkheid van de aansluiting tussen segmentgegevens en geconsolideerde gegevens tot een belangrijk aandachtspunt bij de toepassing van de standaard.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 1.918
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 1.159
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | Oudshoorn, Louise | 2017
Downloads: 3.141
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 1.394
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 1.099
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 957
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.814
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Eeftink, Egbert | 2010
Downloads: 1.704
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | 2009
Downloads: 974
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.617
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.323
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.530
Column
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.123
Externe verslaggeving
Klijnsmit, Dr. P. | Sodekamp, Drs. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2003
Downloads: 5.432
Accountantscontrole
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.710
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.281
Management Accounting
Offeren, Dr. D.H. van | Verdoes, Dr. T.L.M. | Witjes, Dr. J.P.J. | 2013
Downloads: 2.093
Externe verslaggeving
Eeftink, Egbert | Feijter, Ronald de | 2009
Downloads: 1.782
Externe verslaggeving
Frel, P. de | Schrumpf, J. | 2008
Downloads: 1.675
Externe verslaggeving