Management Accounting
Management control van partnerschappen in een dynamische context
Helden, Jan van, Kamminga, Dr. P.E., Velthuis, Hans
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 9
Door het tijdsverloop van een tweetal partnerschappen van een productieonderneming op de voet te volgen, laten we zien of en hoe veranderingen in een partnerschap leiden tot aanpassingen in de management control en ook hoe de werking van bepaalde aspecten van de management control gevolgen kan hebben voor de kenmerken van een partnerschap. De beide casestudies tonen bepaalde verbanden tussen de kenmerken van een partnerschap en management control-aspecten. Wordt bijvoorbeeld het belang van een partner voor het partnerschap geringer, dan leidt dat tot veronachtzaming van controls. Het manifest worden van problemen in het functioneren van het partnerschap leidt echter tot een grotere control ‘tightness’. Verder worden social controls gebruikt naast behavioural en output controls, maar als deze behavioural en output controls bij voortduring ineffectief zijn, kunnen de social controls geen redding meer brengen.
Deze auteur publiceerde ook
Helden, Jan van | 2017
Downloads: 842
Management Accounting
Kamminga, Dr. P.E. | 2004
Downloads: 992
Management Accounting
Crom, Drs. B. | Kamminga, Dr. P.E. | 2012
Downloads: 938
Overige vakgebieden
Helden, Jan van | 2012
Downloads: 999
Management Accounting
Kamminga, Dr. P.E. | Meer-Kooistra, Prof. Dr. J. van der | 2009
Downloads: 1.110
Management Accounting
Helden, Jan van | Hendriks-Gusc, J. | 2009
Downloads: 1.323
Management Accounting
Helden, Jan van | 2002
Downloads: 918
Management Accounting
Helden, Jan van | Tillema, Dr. K.H. | Waszink, Prof. Ir. A.C. | 2003
Downloads: 1.132
Management Accounting
Helden, Jan van | 2002
Downloads: 943
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
de Redactie | 2016
Downloads: 1.144
Accountantscontrole
Vosselman, Ed | 2002
Downloads: 3.204
Management Accounting
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.225
Bestuurlijke informatieve...
Verkruijsse, Hans | 2015
Downloads: 2.496
Bestuurlijke informatieve...
Fase, Martin M.G. | 2016
Downloads: 1.029
Geschiedenis
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.526
Column
Hoeven, Ralph ter | 2016
Downloads: 3.018
Externe verslaggeving
Beusichem, Henry van | DeJong, Douglas | Jong, Abe de | Mertens, Gerard | 2016
Downloads: 1.388
Corporate Governance
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.920
Organisatie & Managem...
Thibodeau, Jay C. | Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.230
Accountantscontrole