Externe verslaggeving
Kredietcrisis en de jaarrekening van Nederlandse ondernemingen
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A., Lintjens, Robin
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 6
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van de kredietcrisis zoals die naar voren komen in de jaarrekening 2008 van in totaal 99 Nederlandse beursfondsen die niet behoren tot de financiële sector. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ondernemingen dat niet meer voldoet aan kredietvoorwaarden die zij met banken zijn overeengekomen, belangrijk is toegenomen. Verder laat het onderzoek zien dat de beurswaarde van veel ondernemingen ultimo 2008 ver beneden hun boekwaarde is komen te liggen en dat de afboekingen op de bezittingen van ondernemingen in het boekjaar 2008 zijn gestegen. Ook is in dat boekjaar in vergelijking met het boekjaar daarvoor een toename van de reorganisatiekosten waar te nemen. Dat deze effecten zichtbaar zijn in de jaarrekening betekent dat de reële gevolgen van de kredietcrisis door het management (veranderde inschattingen omtrent de toekomst) zijn doorvertaald in de jaarrekening. Daarbij moet echter rekening worden gehouden met een toegenomen invloed van het management op de weergave van de economische realiteit.
Deze auteur publiceerde ook
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wel, Prof. Dr. Mr. F. van der | 2002
Downloads: 3.283
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2012
Downloads: 1.240
Column
Hartman, Maarten | Lintjens, Robin | 2010
Downloads: 1.633
Externe verslaggeving
Bakker, Drs. R.W. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2004
Downloads: 3.642
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 2.720
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.216
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2001
Downloads: 2.495
Overige vakgebieden
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2002
Downloads: 962
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.358
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2011
Downloads: 1.190
Column
Anderen downloaden ook deze publicaties
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.700
Externe verslaggeving
Gouwens, L. | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2008
Downloads: 1.415
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 2.078
Externe verslaggeving
Hoeven, Ralph ter | Kuiper, Ineke | 2013
Downloads: 2.023
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 3.363
Externe verslaggeving
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2006
Downloads: 1.263
Externe verslaggeving
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2006
Downloads: 812
Externe verslaggeving
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.391
Accountantscontrole
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.026
Externe verslaggeving
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.413
Management Accounting