Externe verslaggeving
Verslaggeving in de bouw en projectontwikkeling
Hartman, Maarten, Lintjens, Robin
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2010 - 84e jaargang editie 1/2
Dit artikel behandelt de bedrijfstakspecifieke toepassing van IFRS inzake bouwactiviteiten en projectontwikkeling waarbij de informatiewaarde van de jaarrekening centraal staat. Deze toepassing wordt behandeld aan de hand van een onderzoek van de jaarrekening 2008 van de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen in de bouw en projectontwikkeling. Elementen om voornoemde informatiewaarde te toetsen, zijn vergelijkbaarheid van het resultaat, de wijze van opbrengstverantwoording en de kritische keuzen in de waarderingsgrondslagen en de risico’s inzake schattingsonzekerheden. De belangrijkste conclusie is dat de informatie uit de jaarrekening niet altijd eenduidig en soms zeer diffuus is. Zo is voor de inrichting van de winst-en-verliesrekening het land van herkomst van de onderneming meer bepalend dan de bedrijfstak. Ook de meest kritische grondslagen zijn slechts deels uit de jaarrekening te halen. Vereiste toelichtingen inzake gevoeligheden van schattingsonzekerheden, inherent aan bouwactiviteiten, ontbreken of worden slechts kwalitatief benoemd en niet gekwantificeerd. Ten slotte zijn de belangrijke publiekprivate activiteiten inzake concessievergunningen nog niet goed vergelijkbaar als gevolg van het nog niet van toepassing zijn van nieuwe IFRS-regelgeving.
Deze auteur publiceerde ook
Lintjens, Robin | Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2010
Downloads: 1.009
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.975
Management Accounting
Blokdijk, Prof. J.H. | 2002
Downloads: 1.491
Accountantscontrole
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.570
Financiering
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 1.360
Financiering
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.253
Management Accounting
Missioura, Drs. mr. O.V. | 2014
Downloads: 3.765
Bestuurlijke informatieve...
Droogsma, Jan | Leeuwen, Oscar van | 2016
Downloads: 1.852
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 3.577
Externe verslaggeving