Accountantscontrole
Joint ventures en accountantscontrole
Majoor, Barbara, Spek, Arie van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 12
Er is weinig geschreven over joint ventures vanuit het perspectief van externe accountantscontrole en de met joint ventures specifiek samenhangende vraagstukken voor groepsaccountants. Dit artikel besteedt aandacht aan enkele van deze vraagstukken. In het bijzonder wordt ingegaan op de controle of er sprake is van joint control, de nauwe samenwerking tussen groepsaccountants en de accountants van joint ventures en de toepassing van onafhankelijkheidsregelgeving vanuit het perspectief van de groepsaccountant. Hierbij bespreken wij de interpretatie van de huidige en toekomstige regelgeving. Wij concluderen dat de toepassing van de huidige en toekomstige regelgeving rondom joint ventures vanuit het gebruikersperspectief en vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever niet optimaal is. Dit doet de gebruiker in sommige opzichten tekort inzake de transparantie en consistente toepassing van regelgeving en leidt voor de opdrachtgever tot additionele controlekosten.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 1.100
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 3.774
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 1.255
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 991
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 1.182
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 1.334
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.288
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 1.552
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Wagensveld, Koos | Willekes, Egbert | 2016
Downloads: 2.862
Organisatie & Managem...
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
Volberda, Henk | 2017
Downloads: 2.655
Column
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 3.167
Corporate Governance
Grondhuis, Myrtle | Kluiver, Harm-Jan de | 2017
Downloads: 1.777
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 2.582
Corporate Governance
Kolk, Berend van der | 2017
Downloads: 1.070
Accountantscontrole
Boot, Arnoud W.A. | Ligterink, Jeroen | Martin, Jens | 2017
Downloads: 835
Financiering