Management Accounting
De ontwikkeling van de rol van de controller
Bont, Anouk de
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 12
De rol van de controller heeft zich ontwikkeld van traditionele controller naar businesspartner. In de literatuur worden er in hoofdlijnen twee verantwoordelijkheden van de controller onderscheiden: de betrokken rol en de onafhankelijke rol. Deze twee rollen kunnen in wisselende verhouding door dezelfde persoon worden uitgevoerd, maar kunnen ook aan verschillende personen worden toebedeeld. Factoren uit de omgeving van controllers kunnen de verhouding tussen deze twee contrasterende rollen beïnvloeden. Dit artikel gaat in op de invloed van corporate governance op de twee rollen van de controller. Het artikel baseert zich naast een literatuurstudie op een case studie en een experiment. De resultaten tonen aan dat er een effect zichtbaar is van de ontwikkeling van corporate governance op de controllerfunctie.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
| 2016
Downloads: 3.076
Accountantscontrole, Open...
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.685
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 4.982
Bestuurlijke informatieve...
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.256
Corporate Governance
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.253
Management Accounting
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 2.351
Accountantscontrole
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 1.135
Accountantscontrole
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.617
Externe verslaggeving