Management Accounting
Benchmarking en prestatieverbetering in de publieke sector
Tillema, Mevr. Dr. S.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 3
In dit artikel wordt beargumenteerd dat het verband tussen benchmarking en prestatieverbetering in de publieke sector afhangt van het doel van een bepaalde benchmarkoperatie. Dergelijke operaties kunnen bedoeld zijn om een managementinstrument te bieden, maar ook om externe druk (institutionele dan wel economische druk) te creëren of te versterken. Het artikel doet, voor elk van de bij deze doelen behorende situaties, aanbevelingen ten aanzien van de acties die kunnen worden ondernomen om het verband tussen benchmarking en prestatieverbetering te versterken. Belangrijke aspecten zijn: de selectie van prestatie-indicatoren, de vorm waarin de benchmarkingscores worden gepresenteerd, de belanghebbenden aan wie deze scores bekend worden gemaakt en de vervolgacties die worden ondernomen.
Deze auteur publiceerde ook
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2006
Downloads: 622
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2003
Downloads: 673
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.417
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Barneveld, Willem van | Dorsman, André | 2016
Downloads: 1.574
Financiering
Bijlsma, Michiel | Veldhuizen, Sander van | Vogt, Benedikt | 2016
Downloads: 1.301
Financiering
Braam, Geert | Drost, Jacqueline | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance
Baerdemaeker, Jolien De | Bruggeman, Werner | 2016
Downloads: 1.646
Management Accounting
Laan, Ramon | Nieuw Amerongen, Niels van | Strijker, Anne | 2015
Downloads: 1.197
Accountantscontrole
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.225
Externe verslaggeving
Groot, Tom | 2014
Downloads: 1.556
Column
Abouyakob, Ousama | Bourakba, Mohammed | Santen, Bernard P.A. | Sluis, Roy P. van der | 2012
Downloads: 2.175
Corporate Governance
Helden, Prof. Dr. G.J. van | Prakken MScBA, H. | 2008
Downloads: 468
Management Accounting
Hogendoorn, J. | Maas, Drs. V.S. | 2009
Downloads: 2.227
Corporate Governance