Management Accounting
De rol van de public controller
Anderson, R.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 1/2
De public controller wordt in Nederland een steeds grotere rol en verantwoordelijkheid toegekend. Werd deze functionaris vijftien jaar geleden nog geassocieerd met de fi nanciële bedrijfsvoering, tegenwoordig wordt de public controller binnen overheidsorganisaties verantwoordelijk gehouden voor de strategiebepaling, de risicobeheersing en zelfs het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waar een overheidsorganisatie zich voor gesteld ziet. Dit artikel gaat in op de wenselijkheid, maar ook op het gevaar van deze functieverbreding. Het artikel baseert zich naast een literatuurstudie op een serie interviews en op een casestudie die in 2006 is verricht.
Deze auteur publiceerde ook
Anderson, R. | 2011
Downloads: 1.974
Management Accounting
Anderson, R. | Klaassen, Henk | 2012
Downloads: 927
Management Accounting
Anderson, R. | 2010
Downloads: 770
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.323
Externe verslaggeving
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.304
Corporate Governance
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.808
Management Accounting
| 2016
Downloads: 3.011
Accountantscontrole, Open...
Volberda, Henk | 2015
Downloads: 1.521
Column
Mandele, Martijn van der | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2015
Downloads: 1.585
Accountantscontrole