Externe verslaggeving
Het Nederlandse IASC-lidmaatschap in de periode 1973-2000
Camfferman, K.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2009 - 83e jaargang editie 1/2
Het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) werd in 1973 uitgenodigd om medeoprichter van het International Accounting Standards Committee (IASC) te worden. Dit getuigt van de sterke internationale positie van het Nederlandse accountantsberoep in die tijd. Het NIVRA heeft zijn zetel in het IASC behouden tot het einde van het bestaan van die organisatie in 2000. Op grond van een historisch overzicht van de tussenliggende periode wordt geconcludeerd dat Nederland weliswaar een respectabele bijdrage aan het IASC heeft geleverd, maar dat toch rond 2000 een verdere rol voor Nederland minder vanzelfsprekend was dan in 1973. Betoogd wordt dat een belangrijke oorzaak hiervan was dat wereldwijd en ook binnen het IASC de aard en de aanpak van regelgeving voor verslaggeving in de besproken periode belangrijk zijn veranderd, maar dat in Nederland deze ontwikkeling onvoldoende is onderkend en nagevolgd.
Deze auteur publiceerde ook
Camfferman, K. | Lof, Michiel van der | 2013
Downloads: 1.292
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, K. | 2011
Downloads: 1.890
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | Eeftink, Egbert | 2010
Downloads: 1.950
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.213
Management Accounting
Commandeur, Prof. Dr. H. | Paape, L. | Pijl, Prof. Dr. G.J. van der | 2005
Downloads: 1.165
Bestuurlijke informatieve...
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.343
Accountantscontrole
Korf, Dick | Lof, Michiel van der | 2014
Downloads: 1.584
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.326
Externe verslaggeving
de Redactie | 2016
Downloads: 1.208
Accountantscontrole
de Redactie | 1939
Downloads: 850
de Redactie | 2016
Downloads: 1.385
Accountantscontrole
Redactie | 2016
Downloads: 1.000
Accountantscontrole