Externe verslaggeving
Samenval grondslagen voor aangifte en jaarrekening kleine ondernemingen
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2008 - 82e jaargang editie 10
Vanaf boekjaar 2007 kunnen kleine ondernemingen er voor kiezen om hun jaarrekening te baseren op de fi scale waarderingsgrondslagen. Het doel van deze faciliteit is om de administratieve lastendruk te verminderen. De jaarcijfers hoeven nu niet meer zowel aan Titel 9 BW2 als aan goed koopmansgebruik getoetst te worden. In de praktijk blijken de cijfers veelal ‘commercieel’ en fi scaal al aan elkaar gelijk te zijn. Daarmee zal in veel gevallen het effect op het inzicht in vermogen en resultaat beperkt zijn. Doordat goed koopmansgebruik zich relatief zelfstandig heeft ontwikkeld ten opzichte van de jaarverslaggevinggrondslagen, is er echter een aantal punten dat nadere aandacht vergt bij de praktische toepassing van de fi scale waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 920
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2002
Downloads: 1.444
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 895
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2005
Downloads: 3.569
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 979
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2011
Downloads: 890
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.277
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties