Accountantscontrole
NIVRA’s Verordening Gedragscode versus IFAC’s Code of Ethics
Majoor, Barbara, Moleveld, W
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2008 - 82e jaargang editie 9
In dit artikel worden de punten in kaart gebracht waarop de Verordening Gedragscode (VGC) conceptueel verschilt van de Code of Ethics for professional accountants (CoE) van de International Federation of Accountants (IFAC). Ook gaan we in op de betekenis van deze verschillen1. Hoewel in eerste instantie door de beroepsorganisaties beoogd was de CoE zoveel mogelijk letterlijk over te nemen, is vervolgens bewust gekozen voor een aantal afwijkingen. In het bijzonder van de defi nities met betrekking tot de verschillende functies en de structuur van de code. Wij hebben in de beoordeling van deze afwijkingen verschillende gezichtspunten tegen elkaar afgewogen. Enerzijds is geanalyseerd in hoeverre de gesignaleerde afwijkingen een aantasting betekenen van de uitgangspunten van de CoE. Anderzijds is antwoord gezocht op de vraag of door deze afwijkingen daadwerkelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen die tot deze afwijkingen hebben geleid. Doordat de VGC op een aantal punten afwijkt van de CoE lijkt niet te zijn voldaan aan de doelstelling van de IFAC om convergentie te bereiken in de regelgeving. Wij concluderen echter dat er inhoudelijk geen sprake is van een wezenlijke afwijking van de CoE. De belangrijkste afwijking betreft een andere defi nitie van openbaar accountant, die leidt tot een beperking van deze functiegroep. Kennelijk wordt daarmee beoogd de regeldruk te verminderen voor degenen die nu in de VGC niet tot de openbaar accountants worden gerekend, maar tot de accountants in business. Wij zijn echter van mening dat de indeling in functiegroepen geen wezenlijk inhoudelijke betekenis heeft. Wij zien dan ook geen aanleiding om te stellen dat er sprake is van een verlichting van de regeldruk. Bovendien past, naar onze mening een ‘verlicht regime’ ook niet bij de ‘principles-based’-benadering van deze regelgeving.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | 2002
Downloads: 1.122
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 1.154
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 1.275
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.016
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 1.203
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 1.358
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.326
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 1.619
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.305
Accountantscontrole
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.225
Bestuurlijke informatieve...
Emanuels, Jim | 2016
Downloads: 1.098
Column
Amstelveen, Mw. drs. E.E. | Dijk, Drs. H.L.L. van | Dorsman, Prof. Dr. A.B. | Kuijl, Prof. Dr. J.G. | 2007
Downloads: 919
Financiering
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.526
Column
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.694
Externe verslaggeving
Blokdijk, Prof. J.H. | 2007
Downloads: 1.233
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | 2007
Downloads: 1.034
Accountantscontrole