Financiering
Corporate governance in Nederland: de invloed van de Commissie Peters
DeJong, D.V., Jong, A. de, Mertens, Prof. Dr. G.M.H., Wasley, C.E.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2001 - 75e jaargang editie 4
Corporate governance beschrijft de relaties tussen het topmanagement van ondernemingen en andere belanghebbenden. Feitelijk gaat het daarbij om de nadere invulling van de kernbegrippen transparantie en macht. Transparantie heeft in hoofdzaak betrekking op de wijze waarop verantwoording door het bestuur en toezichthouders wordt afgelegd. Het begrip macht betreft de invloed op de gang van zaken binnen ondernemingen. Bekend is dat in Nederland reeds sinds vele jaren een debat wordt gevoerd over de voor- en nadelen van de huidige governance-structuren, waarbij met name wordt gediscussieerd over mogelijke en wenselijke aanpassingen. In 1996 werd in Nederland, in navolging van het buitenland, een Commissie Corporate Governance ingesteld. Deze commissie wordt doorgaans de Commissie Peters genoemd, naar de voorzitter van de groep van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en beleggers en deskundigen uit de academische wereld. In juni 1997 heeft de commissie een lijst van aanbevelingen gepubliceerd in haar rapport getiteld ‘Corporate governance in Nederland: de veertig aanbevelingen’, waarin verschillende aanknopingspunten worden gegeven voor het verbeteren van governance in Nederlandse ondernemingen. Deze commissie wordt eind 1997 opgevolgd door een nieuwe commissie, genaamd Monitoring Commissie Corporate Governance, ook wel Commissie Peters II genoemd.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Prof. Dr. M.N. | Mertens, Prof. Dr. G.M.H. | 2001
Downloads: 3.038
Overige vakgebieden
Backhuijs, Mr. Drs. J.B. | Mertens, Prof. Dr. G.M.H. | 2013
Downloads: 986
Externe verslaggeving
Jong, A. de | Mertens, Prof. Dr. G.M.H. | Roosenboom, Drs. P.G.J. | 2005
Downloads: 1.736
Overige vakgebieden
Jong, Prof. Dr. A.J. de | Mertens, Prof. Dr. G.M.H. | 2006
Downloads: 2.769
Corporate Governance
Jong, A. de | 2013
Downloads: 1.205
Financiering
DeJong, D.V. | Jong, A. de | Mertens, Prof. Dr. G.M.H. | Wasley, C.E. | 2001
Downloads: 10.152
Financiering
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.848
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.417
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.487
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.644
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 849
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.002
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.221
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 292
Corporate Governance
Prof. Drs. H.C. Kocks | 1999
Downloads: 479
Drs. Tj. Tamboer | 2000
Downloads: 282