Corporate Governance
Corporate Governance: de grenzen van aandeelhoudersactivisme
Mouthaan RA, Dr. Mr. H.J.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2007 - 81e jaargang editie 11
Sinds de brede acceptatie van de Code Tabaksblat en het verdwijnen van beschermingsconstructies als gevolg daarvan is in toenemende mate sprake van confrontaties tussen bestuurders en aandeelhouders. In die confrontaties worden de grenzen van aandeelhoudersactivisme verkend. Gevolg is een juridische strijd, die ten koste gaat van de aandacht voor de onderneming en gepaard met grote onzekerheid voor alle stakeholders. Heldere grenzen, al dan niet wettelijk verankerd, zijn daarom van groot belang. Dit artikel beoogt inzicht te geven in die grenzen door een analyse van recente jurisprudentie en het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Waar dwingende regels ontbreken, blijkt dat de maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’ de rechter flexibiliteit bieden om in te spelen op gewijzigde omstandigheden en het ‘rechtsgevoel’ van de maatschappij. Zekerheid is er voor partijen dan echter pas als in een procedure uitspraak is gedaan.
Deze auteur publiceerde ook
Mouthaan RA, Dr. Mr. H.J. | 2006
Downloads: 919
Overige vakgebieden
Mouthaan RA, Dr. Mr. H.J. | 2007
Downloads: 1.031
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Enden, Mr. E.M.E. van der | 2006
Downloads: 830
Corporate Governance
Bruijn, Mw. drs. S.M.M. de | Offeren, Drs. D.H. van | 2007
Downloads: 1.016
Externe verslaggeving
Geffen, Mr. C.J.A. van | 2005
Downloads: 681
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.112
Management Accounting
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 1.358
Management Accounting
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | 2016
Downloads: 1.302
Organisatie & Managem...
Dassen, Roger | 2016
Downloads: 1.501
Column
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.323
Management Accounting
Boeijink, Drs. M. RA | Böhmer, Mr. S. | 2014
Downloads: 2.224
Externe verslaggeving
Aalbers, Hendrik Leendert | Dolfsma, Wilfred | 2014
Downloads: 1.409
Organisatie & Managem...