Externe verslaggeving
Standaardisering van verslaggeving in de publieke sector
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2007 - 81e jaargang editie 10
Volgens de Algemene Rekenkamer bestaat er een grote verscheidenheid aan verslaggevingsregels binnen de publieke sector: ‘Meer harmonisatie kan winst opleveren voor de kwaliteit van informatie en de doelmatigheid van informatieproductie. Te denken valt aan: Brede toepassing van internationaal steeds meer toegepaste International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) van de International Federation of Accountants (IFAC). Eenduidigheid in de verslaggevingseisen voor de gehele overheid bevordert de aansluiting binnen verschillende verantwoordingsketens, zoals bijvoorbeeld die tussen ministeries en gemeenten (specifi eke uitkeringen).’ (Algemene Rekenkamer, 2007). Als bijdrage aan een discussie over dit antwoord op kamervragen, zal ik in dit artikel de verslaggevingsstandaarden beschrijven die gemeenten nu hanteren en de verschillen die er bestaan met IPSAS, de International Public Sector Accounting Standards.
Deze auteur publiceerde ook
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2005
Downloads: 1.034
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2003
Downloads: 898
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2003
Downloads: 915
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 986
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2006
Downloads: 879
Accountantscontrole
Batenburg, Drs. P.C. van | Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 2.299
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties