Externe verslaggeving
Rapportage over prestaties in de Europese Unie: Babylonische spraakverwarring?
Brouwer, Drs. A.J.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2007 - 81e jaargang editie 6
In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de presentatie van de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening 2005, en het gebruik van alternatieve winstbegrippen in jaarverslagen1 over zowel 2004 als 2005 door ondernemingen in de Europese Unie (EU). Uit het onderzoek blijkt dat sprake is van grote diversiteit binnen de EU in zowel de presentatie van de winst-en-verliesrekening, als het gebruik van alternatieve winstbegrippen elders in het jaarverslag. Dit roept de vraag op of de invoering van IFRS in de EU heeft geleid tot de gewenste hoge mate van vergelijkbaarheid. Waar het de presentatie van informatie betreft, lijkt hier nog veel ruimte voor verbetering te bestaan.
Deze auteur publiceerde ook
Brouwer, Drs. A.J. | Vaere, E. de | 2009
Downloads: 2.350
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Tahtah, Jay | 2012
Downloads: 1.376
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.234
Externe verslaggeving
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 3.726
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties