Externe verslaggeving
Personeelsopties en het verloop van de winst per aandeel
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2001 - 75e jaargang editie 1/2
Personeelsbeloning in de vorm van opties heeft gevolgen voor de winst per aandeel. In het jaar van toekenning zal bij de gebruikelijke wijze van verwerking in de jaarrekening de winst hoger zijn door lagere arbeidskosten ten opzichte van loonbetaling in geld, en in de jaren na uitoefening zal de winst per aandeel naar verwachting enigszins verwateren. Indien een onderneming jaarlijks nieuwe opties toekent, zullen beide effecten gelijktijdig optreden. In dit artikel wordt nagerekend wat per saldo het effect is op de winst per aandeel. Het blijkt dat juist voor startende ondernemingen in groeimarkten het effect minder gunstig is dan voor ondernemingen in een markt met een gematigde groei.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2008
Downloads: 2.122
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2002
Downloads: 1.444
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 895
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2005
Downloads: 3.569
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 979
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2011
Downloads: 890
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.277
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.848
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.413
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.485
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.643
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 849
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.002
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.221
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 1.121
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 967
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 1.298
Corporate Governance