Externe verslaggeving
Personeelsopties en het verloop van de winst per aandeel
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2001 - 75e jaargang editie 1/2
Personeelsbeloning in de vorm van opties heeft gevolgen voor de winst per aandeel. In het jaar van toekenning zal bij de gebruikelijke wijze van verwerking in de jaarrekening de winst hoger zijn door lagere arbeidskosten ten opzichte van loonbetaling in geld, en in de jaren na uitoefening zal de winst per aandeel naar verwachting enigszins verwateren. Indien een onderneming jaarlijks nieuwe opties toekent, zullen beide effecten gelijktijdig optreden. In dit artikel wordt nagerekend wat per saldo het effect is op de winst per aandeel. Het blijkt dat juist voor startende ondernemingen in groeimarkten het effect minder gunstig is dan voor ondernemingen in een markt met een gematigde groei.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2008
Downloads: 2.225
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2002
Downloads: 1.539
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 939
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2005
Downloads: 3.805
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 1.031
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2011
Downloads: 939
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.367
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.059
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.573
Accountantscontrole
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.298
Accountantscontrole
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 916
Accountantscontrole
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.984
Management Accounting
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 1.038
Accountantscontrole
A. W. van de Zand | 1995
Downloads: 350
J.C.H. Venema | 1995
Downloads: 706
Prof. Dr. A.B. Frielink | 1995
Downloads: 327
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 1.250
Overige vakgebieden