Accountantscontrole
Bestuursverklaring inzake rechtmatigheid bij gemeenten en provincies
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2006 - 80e jaargang editie 9
Accountants geven sinds kort een accountantsverklaring inzake rechtmatigheid bij gemeenten en provincies. Het is echter een manco dat de leiding van de organisatie zelf niet expliciet in het openbaar verklaart of de organisatie wet- en regelgeving heeft nageleefd, terwijl zij daarvoor wel verantwoordelijk is. In dit artikel pleit ik ervoor dat het college van burgemeester en wethouders een openbare verantwoording aflegt over rechtmatigheid. De accountant meldt in zijn accountantsverklaring of de verantwoording van het college een getrouw beeld geeft. Een openbare bestuursverklaring inzake rechtmatigheid door het gemeentebestuur schept duidelijkheid voor de burger: het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor rechtmatigheid.
Deze auteur publiceerde ook
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2005
Downloads: 1.034
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2007
Downloads: 953
Externe verslaggeving
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2003
Downloads: 898
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2003
Downloads: 915
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 986
Accountantscontrole
Batenburg, Drs. P.C. van | Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 2.299
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.253
Management Accounting
Brouwer, Drs. A.J. | Langendijk, Henk | 2013
Downloads: 2.186
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Grabner, Isabella | Moers, Frank | 2016
Downloads: 1.242
Accountantscontrole
Schoute, Drs. M. | 2004
Downloads: 1.216
Management Accounting
Bos, Auke de | Strating, Henk | 2014
Downloads: 2.683
Accountantscontrole
Drs. H.C. Dekker | Prof. Dr. T.L.C.M. Groot | 2000
Downloads: 348
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.495
Externe verslaggeving
Groot, Tom | 2016
Downloads: 1.117
Column
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | 2015
Downloads: 1.113
Management Accounting