Corporate Governance
Toetsing van fiscaal beleid ten aanzien van taxplanning in Code Tabaksblat
Enden, Mr. E.M.E. van der
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2006 - 80e jaargang editie 9
De Code Tabaksblat stelt in paragraaf III.5.4 e) dat de auditcommissie ‘het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning’ toetst. De Code gaat verder niet in op het begrip ‘taxplanning’. Het lijkt logisch dat hieronder niet alleen ‘tax’ in de zin van IAS 12 wordt verstaan, belastingen die geheven worden over de winst, doch alle belastingen waar een onderneming mee te maken krijgt. Verder komt het toezicht op fiscale risicobeheersings- en controlesystemen, het tax control framework, aan de orde en wordt de auditcommissie een handvat geboden die het toetsen van het fiscale beleid vergemakkelijkt.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.391
Accountantscontrole
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.026
Externe verslaggeving
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.413
Management Accounting
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.974
Management Accounting
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 1.360
Financiering
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.286
Management Accounting
Klous, Sander | Wielaard, Nart | 2015
Downloads: 2.336
Bestuurlijke informatieve...
Roest, Henk | Savelkoul, Léon | 2014
Downloads: 1.063
Marketing