Management Accounting
Gebruik van benchmarkinginformatie in de publieke sector
Tillema, Mevr. Dr. S.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2006 - 80e jaargang editie 6
De populariteit van benchmarking als instrument om de prestaties te verbeteren vindt haar oorsprong in de private sector. Inmiddels wordt dit instrument echter ook veelvuldig toegepast in de publieke sector. Gegeven de verschillen die er bestaan tussen publieke en private organisaties, kan de vraag worden gesteld of benchmarkinginformatie ook in de publieke sector een rol kan vervullen bij het realiseren van prestatieverbeteringen. In dit artikel wordt geconcludeerd dat dit inderdaad het geval is, maar dat daartoe wel enkele hindernissen moeten worden genomen. Het artikel, dat deels gebaseerd is op case-onderzoek onder waterschappen, bespreekt verschillende hindernissen en mogelijkheden om deze te nemen en daarmee het gebruik van benchmarkinginformatie te stimuleren.
Deze auteur publiceerde ook
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2003
Downloads: 673
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.419
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2009
Downloads: 695
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties