Organisatie & Management
Thema: Allianties en Vertrouwen
REDACTIONEEL, -
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2006 - 80e jaargang editie 1
Deze speciale uitgave van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie onderzoekt ver schillende aspecten rondom het thema ‘allianties en vertrouwen’. Anders dan wat de omschrijving van dit thema wellicht doet vermoeden is het een heterogeen onderwerp. Het onderwerp kent in de organisatieliteratuur veel belangstelling. Het wordt op verschillende manieren geana lyseerd. Desalniettemin ontbreekt het aan een algemeen geaccepteerd theoretisch model en aan empirisch bewijs die de rol van vertrouwen in allianties eensluidend vaststelt. De verscheidenheid aan invalshoeken komt ook in de artikelen van deze speciale uitgave naar voren. De artikelen behandelen achtereenvolgens de verschillende vormen en bronnen van vertrouwen; de relaties tussen vertrouwen, formalisering en prestaties; het eff ect van interorganisationeel vertrouwen op tevredenheid met allianties; en de ontwikkeling van persoonlijk vertrouwen in allianties. Alhoewel de vier artikelen niet samen tot een coherent raamwerk optellen, volgen ze wel allemaal dezelfde rode draad. Deze rode draad wordt hieronder kort toegelicht.
Deze auteur publiceerde ook
REDACTIONEEL, - | 2006
Downloads: 536
Externe verslaggeving
REDACTIONEEL, - | 2005
Downloads: 517
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Vosselman, Ed | 2016
Downloads: 1.324
Management Accounting
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.378
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.487
Accountantscontrole
Prof. Drs. H.C. Kocks | 1999
Downloads: 479
Jong, Dr. G. de | Klein Woolthuis, Dr. R.K.W. | 2006
Downloads: 670
Organisatie & Managem...
Nooteboom, Prof. Dr. B. | 2006
Downloads: 1.022
Organisatie & Managem...
Hoepen, Prof. Dr. M.A. van | 2001
Downloads: 1.485
Overige vakgebieden
Mw. M.J.L. van Ooi | 1995
Downloads: 257
A. W. van de Zand | 1995
Downloads: 299
J.C.H. Venema | 1995
Downloads: 603