Externe verslaggeving
Garantievermogen in de jaarrekening
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2005 - 79e jaargang editie 7/8
De laatste jaren staan nieuwe winstbegrippen zoals EBITDA sterk in de belangstelling. Aanvankelijk toegejuicht om zo de meest relevante resultaatposten te benadrukken, later juist bekritiseerd vanwege een onvolledige voorstelling van de winstgevendheid. De balans is eigenlijk grotendeels in de luwte gebleven, hoewel ook daar in de praktijk nieuwe tussentellingen zijn bedacht. In dit artikel wordt ingegaan op een dergelijk kengetal, het garantievermogen.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2008
Downloads: 2.127
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 924
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2002
Downloads: 1.448
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 902
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 982
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2011
Downloads: 892
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.277
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Roozen, Kees | Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2011
Downloads: 2.437
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.297
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.495
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Heer, Wietse de | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 1.726
Externe verslaggeving
Gürkan, Hasan | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 2.167
Externe verslaggeving
J. A. Burggraaff | 1979
Downloads: 554
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.643
Externe verslaggeving
Hoeven, Pieter van der | 2014
Downloads: 1.613
Externe verslaggeving