Externe verslaggeving
Garantievermogen in de jaarrekening
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2005 - 79e jaargang editie 7/8
De laatste jaren staan nieuwe winstbegrippen zoals EBITDA sterk in de belangstelling. Aanvankelijk toegejuicht om zo de meest relevante resultaatposten te benadrukken, later juist bekritiseerd vanwege een onvolledige voorstelling van de winstgevendheid. De balans is eigenlijk grotendeels in de luwte gebleven, hoewel ook daar in de praktijk nieuwe tussentellingen zijn bedacht. In dit artikel wordt ingegaan op een dergelijk kengetal, het garantievermogen.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2008
Downloads: 2.225
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 970
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2002
Downloads: 1.539
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 939
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 1.031
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2011
Downloads: 939
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.367
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.824
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.477
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.391
Externe verslaggeving
Bruin, Chantal de | Dannenberg, Alidus | Epe, Peter | 2016
Downloads: 2.615
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.817
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.773
Externe verslaggeving
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.573
Accountantscontrole
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.630
Column
Wallage, Philip | 2016
Downloads: 1.416
Column
Corbey, Prof. dr. ir. M.H. | Rosmalen, Drs. R. RC | 2014
Downloads: 1.383
Management Accounting