Accountantscontrole
Allocatie van materialiteit
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van, Batenburg, Drs. P.C. van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2004 - 78e jaargang editie 9
In de accountantscontrole speelt de bepaling van de materialiteit een cruciale rol in het vinden van evenwicht tussen accountantscontrolerisico en controlekosten. Het professional judgment waarmee de accountant de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaalt, wordt ondersteund door bekende vuistregels, veelal een percentage van winst, eigen vermogen of omzet. Deze materialiteit kan vervolgens op uiteenlopende manieren worden toegewezen aan jaarrekeningposten. In dit artikel gaan we in op de grote variëteit aan methoden voor de allocatie van materialiteit die in de praktijk worden toegepast met sterk verschillende uitkomsten voor de daaruit resulterende steekproefomvang. We concluderen dat deze grote verschillen tussen algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot de noodzakelijke hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden bij controleopdrachten leidt tot onzekerheid bij accountants, die niet weten aan welke standaard ze moeten voldoen en bij de gebruikers van de jaarrekening, die niet weten met welke standaard de jaarrekening is gecontroleerd. De materialiteit en de allocatie daarvan is een actueel onderwerp: de IFAC-commissie IAASB werkt momenteel aan een nieuwe versie van de International Standard on Auditing (ISA) 320 Audit Materiality.
Deze auteur publiceerde ook
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2005
Downloads: 1.032
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2007
Downloads: 953
Externe verslaggeving
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2003
Downloads: 898
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2003
Downloads: 912
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 985
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2006
Downloads: 879
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Nieuw Amerongen, Niels van | Veeken, Stephan van der | 2014
Downloads: 2.382
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 1.561
Accountantscontrole
Nieuw Amerongen, Dr. C.M. van | 2007
Downloads: 1.529
Accountantscontrole
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Verkruijsse RE RA, Dr. J.P.J. | 2006
Downloads: 3.897
Accountantscontrole
Schaik, Frans van | 2014
Downloads: 2.576
Externe verslaggeving
Aarab, Haala | Bissessur, Sanjay | Hoeven, Ralph ter | 2015
Downloads: 3.205
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2015
Downloads: 1.158
Column
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 2.653
Externe verslaggeving
Steen, Martijn van der | 2016
Downloads: 1.358
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 1.972
Bestuurlijke informatieve...