Overige vakgebieden
Waardebepaling in het kader van de goodwill impairment-test
Holterman, Dr. W.G.M.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2004 - 78e jaargang editie 6
Het centrale vraagstuk bij de impairment-test is de waardebepaling. Het gaat bij impairment-tests immers om een vergelijking van de boekwaarde (‘carrying value’) van een actief met de economische waarde. In dit artikel wordt nader ingegaan op de belangrijkste waarderingsaspecten van de goodwill impairment-test. De waarderingsvoorschriften in de verslaggevingregels met betrekking tot goodwill impairment-tests zullen worden geëvalueerd in het licht van gangbare opvattingen over waardebepaling in de fusie- en overnamepraktijk. Ook wordt ingegaan op de veelgehoorde kritiek op het subjectieve karakter van de goodwill impairment-test.
Deze auteur publiceerde ook
Anderen downloaden ook deze publicaties
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 1.374
Corporate Governance
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 2.969
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 2.429
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 1.440
Corporate Governance
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.775
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.344
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.430
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.566
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 814
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 957
Externe verslaggeving