Accountantscontrole
Openbaar maken van accountantshonoraria
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2003 - 77e jaargang editie 7/8
Het verdient aanbeveling de vergoedingen die de accountant heeft ontvangen voor wettelijke controles en overige dienstverlening, die gedurende de verslagperiode zijn verleend, in de jaarrekening van de controlecliënt openbaar te maken. Dit is één van de onafhankelijkheidsvoorschriften die per 1 januari 2003 in werking zijn getreden. Het voorschrift beoogt de gebruikers van de jaarrekening beter te informeren over de onafhankelijkheid van de accountant. In dit artikel wordt gemaand tot voorzichtigheid bij het doen van uitspraken over de onafhankelijkheid van de accountant op basis van openbaar gemaakte vergoedingen voor accountantscontrole en overige dienstverlening.
Deze auteur publiceerde ook
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2005
Downloads: 1.034
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2007
Downloads: 953
Externe verslaggeving
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2003
Downloads: 915
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 986
Accountantscontrole
Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2006
Downloads: 879
Accountantscontrole
Batenburg, Drs. P.C. van | Schaik RA, Prof. Dr. F.D.J. van | 2004
Downloads: 2.298
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.487
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.644
Externe verslaggeving
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.002
Externe verslaggeving
A. W. van de Zand | 1995
Downloads: 299
J.C.H. Venema | 1995
Downloads: 603
Prof. Dr. A.B. Frielink | 1995
Downloads: 270
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 849
Accountantscontrole
Prof. Drs. H.C. Kocks | 1999
Downloads: 479
Drs. Tj. Tamboer | 2000
Downloads: 282