Accountantscontrole
De rol van controlerend accountants bij het ontdekken van fraude
Wallage, Prof. Dr. Ph.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2003 - 77e jaargang editie 1
SAMENVATTING In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen kunnen hebben op de jaarrekeningcontrole. Daarbij de accountantscontrole van de jaarrekening en het ontdekken van fraude. Geconcludeerd wordt dat de controle van de jaarrekening niet is gericht op het opsporen van alle fraudes. Vervolgens wordt ingegaan op de conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwfraude. Deze moeten daadwerkelijk consequenties hebben voor het controleplan van de accountant. Ter illustratie wordt een aantal consequenties voor de controle van jaarrekeningen van bouwbedrijven geschetst. Dit in lijn met de nieuwe Richtlijn voor de Accountantscontrole 240 (fraude en onjuistheden), die begin 2003 van kracht wordt. Afsluitend wordt kort ingegaan op enkele implicaties van het rapport van de Enquêtecommissie voor het accountantsberoep.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 1.072
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 1.389
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.337
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.451
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 1.243
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 2.638
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 2.366
Bestuurlijke informatieve...
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.413
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.150
Accountantscontrole
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.056
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Roos, Drs. A.R. | 2006
Downloads: 5.998
Accountantscontrole
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 2.008
Externe verslaggeving
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 4.702
Bestuurlijke informatieve...
Jong, Prof. Dr. A.J. de | Rosellón, Dr. M.A. | Verwijmeren, Drs. P. | 2006
Downloads: 1.713
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 5.305
Externe verslaggeving
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 2.018
Column
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 2.050
Accountantscontrole
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 1.232
Accountantscontrole
Gold, Anna | Hanes Downey, Denise | 2017
Downloads: 991
Accountantscontrole
Grabner, Isabella | Künneke, Judith | Moers, Frank | 2017
Downloads: 1.473
Accountantscontrole