Accountantscontrole
De rol van controlerend accountants bij het ontdekken van fraude
Wallage, Prof. Dr. Ph.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2003 - 77e jaargang editie 1
SAMENVATTING In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen kunnen hebben op de jaarrekeningcontrole. Daarbij de accountantscontrole van de jaarrekening en het ontdekken van fraude. Geconcludeerd wordt dat de controle van de jaarrekening niet is gericht op het opsporen van alle fraudes. Vervolgens wordt ingegaan op de conclusies van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwfraude. Deze moeten daadwerkelijk consequenties hebben voor het controleplan van de accountant. Ter illustratie wordt een aantal consequenties voor de controle van jaarrekeningen van bouwbedrijven geschetst. Dit in lijn met de nieuwe Richtlijn voor de Accountantscontrole 240 (fraude en onjuistheden), die begin 2003 van kracht wordt. Afsluitend wordt kort ingegaan op enkele implicaties van het rapport van de Enquêtecommissie voor het accountantsberoep.
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 966
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 1.289
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.174
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.329
Accountantscontrole
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 1.127
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 2.316
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2002
Downloads: 2.068
Bestuurlijke informatieve...
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.236
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.015
Accountantscontrole
Emanuels, Prof. Dr. J.A. | Leeuwen, Prof. Dr. O.C. van | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.763
Bestuurlijke informatieve...
Anderen downloaden ook deze publicaties
Roos, Drs. A.R. | 2006
Downloads: 5.302
Accountantscontrole
Ven, Arco van de | Wilms, Imke | 2016
Downloads: 3.633
Bestuurlijke informatieve...
Jong, Prof. Dr. A.J. de | Rosellón, Dr. M.A. | Verwijmeren, Drs. P. | 2006
Downloads: 1.534
Externe verslaggeving
Prof. J.H. Blokdijk | 1988
Downloads: 2.383
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.731
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.667
Externe verslaggeving
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 1.725
Column
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.839
Accountantscontrole
Wel, Frans van der | 2017
Downloads: 1.080
Accountantscontrole
Gold, Anna | Hanes Downey, Denise | 2017
Downloads: 827
Accountantscontrole