Accountantscontrole
Toezicht op de accountant
Majoor, Barbara
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 9
Extern toezicht op het accountantsberoep ondersteunt het vertrouwen van het publiek in het accountantsberoep. Daarvoor is het belangrijk dat een externe toezichthouder volledig onafhankelijk kan opereren, een brede actieradius heeft en voldoende macht om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen. In dit artikel worden deze onderwerpen besproken. Dit vindt plaats op basis van de recente voorstellen in de Verenigde Staten, waar mede als gevolg van de boekhoudschandalen bij enkele grote onderneming door de SEC voorstellen zijn gedaan voor een verscherpt toezicht, en het recentelijk in Groot- Brittannië ingevoerde stelsel van toezicht. Het doel van de bespreking is het geven van aanbevelingen voor het in de nabije toekomst in te richten stelsel in Nederland. De Nederlandse context waarbinnen het accountantsberoep fungeert, is vanzelfsprekend niet zondermeer te vergelijken met die in de VS of Groot- Brittannië, echter de ervaringen in de VS leveren wel leerpunten op, terwijl het recent in Groot-Brittannië ingevoerde stelsel en de voorstellen in de VS als ‘best practices’ kunnen dienen. Daarmee is dit artikel niet alleen interessant voor accountants, maar ook voor beleidsmakers die betrokken zijn bij de toekomstige hervormingen van het accountantsberoep. Daarnaast is dit artikel ook interessant voor een brede groep van stakeholders die voor hun beslissingen steunen op de werkzaamheden van de accountant.
Deze auteur publiceerde ook
Majoor, Barbara | Moleveld, W | 2008
Downloads: 3.830
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | Spek, Arie van der | 2009
Downloads: 1.154
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2007
Downloads: 1.275
Accountantscontrole
Dassen, Roger | Majoor, Barbara | Wallage, Philip | 2015
Downloads: 1.016
Accountantscontrole
Majoor, Barbara | 2011
Downloads: 1.203
Column
Majoor, Barbara | 2008
Downloads: 1.358
Overige vakgebieden
Klijnsmit, Dr. P. | Majoor, Barbara | 2012
Downloads: 1.326
Overige vakgebieden
Majoor, Barbara | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2010
Downloads: 1.619
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.527
Accountantscontrole
Hoepen, Prof. Dr. M.A. van | 2001
Downloads: 1.532
Overige vakgebieden
Drs. Tj. Tamboer | 2000
Downloads: 301
Prof. Drs. H.C. Kocks | 1999
Downloads: 509
Mw. M.J.L. van Ooi | 1995
Downloads: 279
Prof. Dr. A. van Witteloostuijn | 1995
Downloads: 311
DeJong, D.V. | Jong, A. de | Mertens, Prof. Dr. G.M.H. | Wasley, C.E. | 2001
Downloads: 1.208
Financiering
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 313
Corporate Governance
REDACTIONEEL, - | 2006
Downloads: 583
Organisatie & Managem...