Management Accounting
De ontwikkeling van de controller in Nederland
Riedijk, Femke, Tillema, Mevr. Dr. S., Moen, Eric
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 7/8
De afgelopen jaren wordt in de literatuur veel aandacht besteed aan de veranderende rol en functie van de controller. Opvallend is dat hierbij voornamelijk wordt ingegaan op visies ten aanzien van de gewenste of verwachte rol en functie van de controller in de toekomst. Er is echter betrekkelijk weinig aandacht voor de vraag of de in de literatuur gesuggereerde ontwikkeling in de praktijk ook daadwerkelijk plaatsvindt. Op basis van een door de auteurs uitgevoerd praktijkonderzoek bij verschillende organisatietypen, wordt geconcludeerd dat de rol van de controller in de Nederlandse praktijk zich voorlopig niet in die mate heeft ontwikkeld als in de literatuur wordt gesuggereerd.
Deze auteur publiceerde ook
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2006
Downloads: 622
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2003
Downloads: 673
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2009
Downloads: 695
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.848
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.487
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.644
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 849
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.002
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.221
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 1.124
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 967
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 1.300
Corporate Governance
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2007
Downloads: 1.147
Accountantscontrole