Management Accounting
De ontwikkeling van de controller in Nederland
Riedijk, Femke, Tillema, Mevr. Dr. S., Moen, Eric
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 7/8
De afgelopen jaren wordt in de literatuur veel aandacht besteed aan de veranderende rol en functie van de controller. Opvallend is dat hierbij voornamelijk wordt ingegaan op visies ten aanzien van de gewenste of verwachte rol en functie van de controller in de toekomst. Er is echter betrekkelijk weinig aandacht voor de vraag of de in de literatuur gesuggereerde ontwikkeling in de praktijk ook daadwerkelijk plaatsvindt. Op basis van een door de auteurs uitgevoerd praktijkonderzoek bij verschillende organisatietypen, wordt geconcludeerd dat de rol van de controller in de Nederlandse praktijk zich voorlopig niet in die mate heeft ontwikkeld als in de literatuur wordt gesuggereerd.
Deze auteur publiceerde ook
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2006
Downloads: 685
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2003
Downloads: 740
Management Accounting
Tillema, Mevr. Dr. S. | 2009
Downloads: 751
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 2.035
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.626
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.839
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 950
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.092
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.344
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 1.316
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 1.061
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 1.423
Corporate Governance
Tas, Prof. Dr. L.G. van der | 2007
Downloads: 1.267
Accountantscontrole