Externe verslaggeving
Kwaliteit van de winst
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 7/8
In de financiële pers wordt tegenwoordig vaak gesproken over de ‘kwaliteit van de winst’. Het begrip kwaliteit van de winst1 betreft niet zo zeer de bedrijfseconomische juistheid van de winstbepaling, maar heeft betrekking op de herkomst en stabiliteit van de winst. De kwaliteit van de winst heet hoog te zijn indien de winst afkomstig is uit de primaire activiteiten van de onderneming, goed voorspelbaar is, en in liquide vorm is gerealiseerd. Deze drie elementen lopen niet altijd parallel, waardoor het niet mogelijk is om de kwaliteit van de winst op een eenduidige manier te meten of te presenteren. De bestaande verslaggevingrichtlijnen geven verspreid over diverse onderdelen van de jaarrekening wel handvatten die bijdragen aan het inzicht in de kwaliteit. In de G4+1 Position Paper inzake het presenteren van de performance wordt met name het identi-ficeren van de opbrengsten van de primaire activiteiten benadrukt. Al eerder zijn er in de praktijk methodieken ontwikkeld om de winst te schonen voor incidentele en ‘niet-operationele’ elementen in de winst. Een daarvan is het kengetal EBITDA. Dit cijfer is een benadering van de operationele resultaten die cashzijn ontvangen. Het belang van dergelijke aanvullende informatie wordt meer en meer door ondernemingen erkend. Dit blijkt uit het vrijwillig opnemen van dergelijke gegevens.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2008
Downloads: 2.235
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 970
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 945
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2005
Downloads: 3.830
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 1.036
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2011
Downloads: 940
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.381
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Nieuw Amerongen, Niels van | Snoei, Wilbert | 2015
Downloads: 2.259
Bestuurlijke informatieve...
Aalst, Wil van der | Koopman, Angelique | 2015
Downloads: 4.657
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Nieuw Amerongen, Niels van | 2015
Downloads: 2.174
Bestuurlijke informatieve...
Verkruijsse, Hans | 2015
Downloads: 2.575
Bestuurlijke informatieve...
Eimers, Peter | Leeuwen, Oscar van | 2015
Downloads: 5.497
Bestuurlijke informatieve...
Dijken-Eeuwijk, Monique van | 2015
Downloads: 2.415
Bestuurlijke informatieve...
Brouwer, Drs. A.J. | Naarding, Drs. E.W.J. | Stoffelen, Sebastiaan | 2012
Downloads: 3.845
Externe verslaggeving
Vergoossen, Ruud | 2016
Downloads: 1.790
Externe verslaggeving
Jullens, Dennis | Roelofsen, Erik | 2016
Downloads: 1.287
Externe verslaggeving