Externe verslaggeving
Kwaliteit van de winst
Kamp, Dr. B.
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 7/8
In de financiële pers wordt tegenwoordig vaak gesproken over de ‘kwaliteit van de winst’. Het begrip kwaliteit van de winst1 betreft niet zo zeer de bedrijfseconomische juistheid van de winstbepaling, maar heeft betrekking op de herkomst en stabiliteit van de winst. De kwaliteit van de winst heet hoog te zijn indien de winst afkomstig is uit de primaire activiteiten van de onderneming, goed voorspelbaar is, en in liquide vorm is gerealiseerd. Deze drie elementen lopen niet altijd parallel, waardoor het niet mogelijk is om de kwaliteit van de winst op een eenduidige manier te meten of te presenteren. De bestaande verslaggevingrichtlijnen geven verspreid over diverse onderdelen van de jaarrekening wel handvatten die bijdragen aan het inzicht in de kwaliteit. In de G4+1 Position Paper inzake het presenteren van de performance wordt met name het identi-ficeren van de opbrengsten van de primaire activiteiten benadrukt. Al eerder zijn er in de praktijk methodieken ontwikkeld om de winst te schonen voor incidentele en ‘niet-operationele’ elementen in de winst. Een daarvan is het kengetal EBITDA. Dit cijfer is een benadering van de operationele resultaten die cashzijn ontvangen. Het belang van dergelijke aanvullende informatie wordt meer en meer door ondernemingen erkend. Dit blijkt uit het vrijwillig opnemen van dergelijke gegevens.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Dr. B. | 2008
Downloads: 2.122
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 920
Externe verslaggeving
Braam, Dr. G.J.M. | Kamp, Dr. B. | 2001
Downloads: 895
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2005
Downloads: 3.569
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2006
Downloads: 979
Externe verslaggeving
Kamp, Dr. B. | 2011
Downloads: 890
Externe verslaggeving
Hout-Hooi, Shari van den | Kamp, Dr. B. | Roorda, Gerard | 2002
Downloads: 1.277
Overige vakgebieden
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bont, Anouk de | 2009
Downloads: 1.848
Management Accounting
Moen, Eric | Riedijk, Femke | Tillema, Mevr. Dr. S. | 2002
Downloads: 2.413
Management Accounting
Eijkelenboom, Eva | 2016
Downloads: 1.485
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.643
Externe verslaggeving
Schilder, Prof. dr. A. | 2009
Downloads: 849
Accountantscontrole
Camfferman, K. | 2009
Downloads: 1.002
Externe verslaggeving
Roos, Drs. A.R. | 2009
Downloads: 1.221
Accountantscontrole
Boot, Prof. Dr. A.W.A. | 2009
Downloads: 1.121
Overige vakgebieden
Eimers RA, Dr. P.W.A. | Vredevoogd, Drs. L.E.H. | 2008
Downloads: 967
Accountantscontrole
Jong, Prof. Dr. A.J. de | 2007
Downloads: 1.298
Corporate Governance