Bestuurlijke informatieverzorging
Moderne controlebenaderingen steunen op interne beheersing
Wallage, Prof. Dr. Ph., Leeuwen, Oscar van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2002 - 76e jaargang editie 3
Het interne beheersingssysteem ondersteunt het bereiken van een veel breder spectrum van ondernemingsdoelstellingen dan de traditionele maatregelen van interne controle die specifiek gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fouten in de jaarrekening. Dit artikel gaat in op de vraag welke efficiency kan worden bereikt indien voor verschillende typen audit (zoals financieel, operationeel en naleving wet- en regelgeving) kan worden gesteund op het interne beheersingssysteem in plaats van op de maatregelen van interne controle. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de plaats van het brede interne beheersingssysteem voor de accountantscontrole. Daarmee is dit artikel zowel relevant voor de controleurs (de auditors) als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de jaarrekening (veelal algemeen directeuren en financieel directeuren of controllers).
Deze auteur publiceerde ook
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2000
Downloads: 998
Overige vakgebieden
Leeuwen, Oscar van | 2001
Downloads: 1.223
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2006
Downloads: 1.317
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 2.216
Accountantscontrole
Vergoossen, Prof. Dr. R.G.A. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2004
Downloads: 1.358
Accountantscontrole
Leeuwen, Oscar van | 2012
Downloads: 1.433
Column
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2001
Downloads: 1.158
Overige vakgebieden
Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2011
Downloads: 2.405
Overige vakgebieden
Pheijffer, Prof. Dr. Mr. M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2009
Downloads: 1.281
Accountantscontrole
Majoor, Dr. G.C.M. | Wallage, Prof. Dr. Ph. | 2005
Downloads: 1.055
Accountantscontrole
Anderen downloaden ook deze publicaties
Prof. Drs. H.C. Kocks | 1999
Downloads: 479
Sytse Douma | 1997
Downloads: 176
Drs. R.P. van Oosteroom | Mw. Drs. M.C.E. Goyen | P.H.E. Bartholomeus | 1997
Downloads: 343
Prof. J.CA. Gortemaker | 1997
Downloads: 833
Drs. Tj. Tamboer | 2000
Downloads: 282
Dr. M. Sminkf | Prof. Dr. R.A.H. van der Meer | 1998
Downloads: 326
J. ten Wolde | 1997
Downloads: 390
Prof. Dr. A.B. Frielink | 1995
Downloads: 270