Externe verslaggeving
Waardering tegen actuele waarde, waaronder toepassing van actuele kostprijs
Brouwer, Arjan, Hoogendoorn, Martin, Brenkelen, Jildit van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Als gevolg van een wetswijziging kunnen ondernemingen hun materiële vaste activa en voorraden vanaf de jaarrekening 2016 niet meer waarderen tegen vervangingswaarde. Voor materiële vaste activa is de actuele waarde vanaf 2016 gelijk aan de actuele kostprijs, voor voorraden is waardering tegen actuele waarde niet meer mogelijk. In dit artikel bespreken wij kort de geschiedenis van de vervangingswaarde als waarderingsconcept, geven we een overzicht van de huidige wet- en regelgeving inzake waardering tegen actuele waarde, en doen we verslag van een empirisch onderzoek naar de wijze waarop ondernemingen die in de jaarrekening 2015 waardeerden tegen actuele waarde met de nieuwe bepalingen zijn omgegaan en wat de financiële effecten van de stelselwijzigingen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat voor materiële vaste activa 60% van de onderzochte ondernemingen is overgegaan naar waardering tegen historische kosten, waarbij bijna alle ondernemingen gebruik hebben gemaakt van de overgangsregeling van de RJ om de laatste actuele waarde te hanteren als veronderstelde historische kostprijs. De financiële effecten van alle wijzigingen zijn in vrijwel alle gevallen nihil of niet significant.
Deze auteur publiceerde ook
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 6.995
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Rijsenbilt, Antoinette | Stout, Matthias | Vos, Nees de | 2017
Downloads: 1.824
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.297
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | Knoops, Chris | 2015
Downloads: 1.539
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2015
Downloads: 1.561
Accountantscontrole
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Vergoossen, Ruud | Wallage, Philip | 2012
Downloads: 1.142
Overige vakgebieden
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.888
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Fase, Martin M.G. | 2016
Downloads: 1.009
Geschiedenis
de Redactie | 2016
Downloads: 1.117
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 1.465
Externe verslaggeving
Brouwer, Arjan | 2016
Downloads: 1.532
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.888
Externe verslaggeving
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Brouwer, Arjan | Eimers, Peter | Langendijk, Henk | 2016
Downloads: 3.240
Externe verslaggeving
Gortemaker, Hans | 2016
Downloads: 2.346
Accountantscontrole
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving