Externe verslaggeving
Other comprehensive income: betekenis en presentatie in jaarrekeningen van Nederlandse beursfondsen
Backhuijs, Jan, Camfferman, Kees, Oudshoorn, Louise
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Onder IFRS worden sommige baten en lasten buiten de winst-enverliesrekening gepresenteerd onder other comprehensive income (OCI). Op basis van ons onderzoek naar de jaarrekening van ondernemingen met een beursnotering in Nederland laten we zien dat OCI-posten een relatief grote omvang kunnen hebben. We laten voorts zien hoe ondernemingen de opties toepassen die IFRS biedt voor de presentatie van OCI. Ook bespreken we de samenhang tussen de presentatie van OCI in de geconsolideerde jaarrekening, en het geconsolideerde overzicht van mutaties in het eigen vermogen, en met de presentatie van mutaties in het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. We stellen vast dat deze samenhang niet altijd duidelijk tot uitdrukking komt in de verslaggeving, mogelijk omdat ondernemingen verschillen in de mate waarin zij het nog enigszins omstreden OCI-begrip aanvaard hebben als een wezenlijk onderdeel van de jaarrekening. In het artikel doen we aanbevelingen om de presentatie van OCI-posten te verbeteren.
Deze auteur publiceerde ook
Backhuijs, Jan | Camfferman, Kees | 2012
Downloads: 4.170
Externe verslaggeving
Bos, Auke de | Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 1.834
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.661
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | Marra, Teye | 2015
Downloads: 2.752
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Roelofsen, Erik | 2014
Downloads: 1.466
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Knoops, C | 2011
Downloads: 1.153
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.884
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2015
Downloads: 1.644
Externe verslaggeving
Backhuijs, Jan | Camfferman, K. | 2011
Downloads: 1.764
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
| 2016
Downloads: 3.076
Accountantscontrole, Open...
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 2.020
Accountantscontrole, Open...
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 3.167
Corporate Governance
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 1.508
Corporate Governance
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.893
Accountantscontrole
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 1.282
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.198
Bestuurlijke informatieve...
Corbey, Michael | Koekoek, Wim | 2017
Downloads: 1.932
Management Accounting
Leeuwen, Oscar van | 2017
Downloads: 1.800
Column