Externe verslaggeving
De enkelvoudige jaarrekening van organisaties van openbaar belang
Geffen, Cees van, Kamp, Bart
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Als gevolg van de wetswijziging die in werking is getreden met ingang van boekjaar 2016 zijn diverse vrijstellingen die Titel 9 Boek 2 BW geeft vervallen voor organisaties van openbaar belang (OOB’s). Dit was mede aanleiding om nader te kijken naar de enkelvoudige jaarrekening van OOB’s, bijvoorbeeld omdat daarin thans geen verkorte winst-en-verliesrekening meer is toegestaan. In de praktijk lijkt dit echter slechts beperkt aanvullende informatie op te leveren. Daarnaast is gekeken naar de waarderingsgrondslagen van deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening; hieruit blijkt dat toepassing van Combinatie 3 waarbij de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening worden gebruikt, veruit het meest voorkomt. Ondanks dat bij de presentatie van deelnemingen zowel nettovermogenswaarde als de equity method voorkomen, waarbij de omschrijving niet altijd duidelijk is, is in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening het vermogen en resultaat normaliter steeds gelijk.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 3.630
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 2.832
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 2.259
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.407
Corporate Governance
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 2.021
Externe verslaggeving
Camfferman, Kees | 2016
Downloads: 3.824
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.817
Externe verslaggeving
Ven, Arco van de | 2014
Downloads: 2.428
Management Accounting
Getkate, Dinand | Vries, Jan de | 2012
Downloads: 1.220
Management Accounting
Knoop, Aart | Ven, Arco van de | 2016
Downloads: 2.073
Bestuurlijke informatieve...
Dekker, Arjen | Rigtering, Coen | Veldhuizen, Erik | 2015
Downloads: 1.000
Organisatie & Managem...
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.641
Accountantscontrole