Externe verslaggeving
De enkelvoudige jaarrekening van organisaties van openbaar belang
Geffen, Cees van, Kamp, Bart
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Als gevolg van de wetswijziging die in werking is getreden met ingang van boekjaar 2016 zijn diverse vrijstellingen die Titel 9 Boek 2 BW geeft vervallen voor organisaties van openbaar belang (OOB’s). Dit was mede aanleiding om nader te kijken naar de enkelvoudige jaarrekening van OOB’s, bijvoorbeeld omdat daarin thans geen verkorte winst-en-verliesrekening meer is toegestaan. In de praktijk lijkt dit echter slechts beperkt aanvullende informatie op te leveren. Daarnaast is gekeken naar de waarderingsgrondslagen van deelnemingen in de enkelvoudige jaarrekening; hieruit blijkt dat toepassing van Combinatie 3 waarbij de waarderingsgrondslagen van de geconsolideerde jaarrekening worden gebruikt, veruit het meest voorkomt. Ondanks dat bij de presentatie van deelnemingen zowel nettovermogenswaarde als de equity method voorkomen, waarbij de omschrijving niet altijd duidelijk is, is in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening het vermogen en resultaat normaliter steeds gelijk.
Deze auteur publiceerde ook
Kamp, Bart | Roozen, Kees | 2016
Downloads: 3.369
Externe verslaggeving
Kamp, Bart | Pelt, Victor van | 2014
Downloads: 2.655
Externe verslaggeving
Blommaert, Jos | Kamp, Bart | 2015
Downloads: 2.152
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Heusinkveld, Stefan | Riel, Evelien van | Taminiau, Yvette | 2015
Downloads: 1.431
Accountantscontrole
Backhuijs, Jan | Vergoossen, Ruud | Vos, Nees de | 2016
Downloads: 1.884
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | Kadric, Haris | Wel, Frans van der | 2016
Downloads: 7.032
Externe verslaggeving
Hoogendoorn, Martin | 2016
Downloads: 4.888
Externe verslaggeving
Hoeven, Prof. dr. R.L. ter | 2011
Downloads: 1.416
Accountantscontrole
| 2013
Downloads: 491
Bestuurlijke informatieve...
Bik, Olof | 2016
Downloads: 1.339
Corporate Governance
Conijn, Fred | Rouwelaar, Hans ten | 2012
Downloads: 4.981
Management Accounting
Eng, Niels van der | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | 2015
Downloads: 848
Organisatie & Managem...