Externe verslaggeving
Verslaggeving van toegelaten instellingen volkshuisvesting
Jungheim, Ernst-Jan, Suurland, Lianne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop woningcorporaties de wijzigingen in de Woningwet, de daarmee samenhangende regelgeving en RJ 645 hebben verwerkt en toegelicht in de jaarrekening over 2016. Het artikel richt zich op de gevolgen van de verplichte waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde. Uit het onderzoek blijkt dat de overgang naar waardering tegen marktwaarde heeft geleid tot een omvangrijke stijging van het eigen vermogen en het resultaat van woningcorporaties. Uit het onderzoek blijkt verder dat woningcorporaties de toelichtingen van de marktwaarde kunnen verbeteren. Tot slot constateren wij dat woningcorporaties verschillend om zijn gegaan met de verwerking en toelichting van de bedrijfswaarde en de belastinglatenties, hetgeen de vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties niet ten goede komt.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 3.638
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 1.286
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.750
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Buuren, Joost van | Wong, Annie | 2016
Downloads: 2.099
Accountantscontrole, Open...
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 2.096
Organisatie & Managem...
| 2016
Downloads: 3.164
Accountantscontrole, Open...
Corbey, Michael | Koekoek, Wim | 2017
Downloads: 2.053
Management Accounting
Boot, Arnoud W.A. | 2017
Downloads: 1.513
Corporate Governance
Emanuels, Jim | 2017
Downloads: 3.485
Corporate Governance
Rijsenbilt, Antoinette | 2017
Downloads: 1.761
Organisatie & Managem...
Leeuwen, Oscar van | Wallage, Philip | 2017
Downloads: 1.617
Corporate Governance
Buuren, Joost van | 2015
Downloads: 12.641
Accountantscontrole
Hurks, Paul | Langendijk, Henk | Nandram, Kavita | 2015
Downloads: 2.144
Externe verslaggeving