Externe verslaggeving
Verslaggeving van toegelaten instellingen volkshuisvesting
Jungheim, Ernst-Jan, Suurland, Lianne
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 11/12
Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de wijze waarop woningcorporaties de wijzigingen in de Woningwet, de daarmee samenhangende regelgeving en RJ 645 hebben verwerkt en toegelicht in de jaarrekening over 2016. Het artikel richt zich op de gevolgen van de verplichte waardering van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde. Uit het onderzoek blijkt dat de overgang naar waardering tegen marktwaarde heeft geleid tot een omvangrijke stijging van het eigen vermogen en het resultaat van woningcorporaties. Uit het onderzoek blijkt verder dat woningcorporaties de toelichtingen van de marktwaarde kunnen verbeteren. Tot slot constateren wij dat woningcorporaties verschillend om zijn gegaan met de verwerking en toelichting van de bedrijfswaarde en de belastinglatenties, hetgeen de vergelijkbaarheid tussen woningcorporaties niet ten goede komt.
Deze auteur publiceerde ook
Jungheim, Ernst-Jan | Suurland, Lianne | 2013
Downloads: 3.464
Externe verslaggeving
Suurland, Lianne | Vliet, André van | 2014
Downloads: 1.213
Externe verslaggeving
Schaepkens, Frans | Suurland, Lianne | 2012
Downloads: 1.674
Externe verslaggeving
Anderen downloaden ook deze publicaties
Redactie | 2017
Downloads: 1.142
Accountantscontrole
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.198
Bestuurlijke informatieve...
Broekhuizen, Thijs | Dolfsma, Wilfred | Geurts, Amber | 2017
Downloads: 1.282
Organisatie & Managem...
Emmerik, Hans van | Have, Wouter D. ten | Huijsmans, Anne-Bregje | Millenaar, Leonard | Vernooij, Cornell | Westhof, Joris | 2017
Downloads: 1.893
Accountantscontrole
Roest, Henk | Savelkoul, Léon | 2014
Downloads: 1.063
Marketing
Klous, Sander | Wielaard, Nart | 2015
Downloads: 2.337
Bestuurlijke informatieve...
Horn, Henri van | 2014
Downloads: 1.289
Management Accounting
Dorsman, André | Westerman, Wim | 2016
Downloads: 1.364
Financiering