Accountantscontrole
Control in tijden van maatschappelijke complexiteit. Van het besturen van een illusie naar het stimuleren van werkelijke impact
Boersma, Margreet, Benedictus, Roelfke, Rutkens-Oudman, Linda, Tulder, Rob van
Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 2017 - 91e jaargang editie 9/10
Publieke organisaties worden geconfronteerd met complexe vraagstukken, zoals structurele armoede en snel veranderende technologie. Daar adequaat op inspringen vereist veel van het innovatieve en experimenterende vermogen van deze organisaties. Uitkomsten en bijbehorende interventies staan op voorhand niet vast. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij verantwoording van het besteedde geld aan de hand van vastomlijnde protocollen en outputcriteria. Deze discrepantie tussen flexibel acteren enerzijds en controle & transparantie anderzijds staat het adequaat functioneren van deze organisaties in de weg. In dit artikel stellen wij dat de aannames onder de besturing van, het toezicht op en de verantwoording van publieke organisaties moeten worden herzien. Deze herziening heeft tevens serieuze consequenties voor de praktijk van management accounting & control.
Deze auteur publiceerde ook
Boersma, Margreet | 2015
Downloads: 1.260
Management Accounting
Anderen downloaden ook deze publicaties
Knoops, Chris | 2016
Downloads: 1.572
Column
Rijsenbilt, Antoinette | Volberda, Henk | Weerdt, Niels van der | Wegen, Fedde van | 2017
Downloads: 2.002
Organisatie & Managem...
Hosseinpour, Marzie | Jans, Mieke | 2017
Downloads: 2.198
Bestuurlijke informatieve...
Vries, Femke de | 2017
Downloads: 2.252
Corporate Governance
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.681
Accountantscontrole, Open...
Hoeven, Ralph ter | Kevelam, Wilfred | Laning, Anne | 2016
Downloads: 2.403
Externe verslaggeving
Crom, Ben | Kamminga, Pieter | Willemse, Stijn | 2016
Downloads: 1.378
Management Accounting
Bouwens, Jan | 2016
Downloads: 1.775
Accountantscontrole
Kloosterman, André | Wagensveld, Koos | 2016
Downloads: 2.053
Organisatie & Managem...